Poradenstvo JASPERS podporilo na SR investície v sume 5,7 mild.eur

19.06.2017 Bratislava

Bratislava 19. júna (TASR) – Partnerstvo medzi Európskou komisiou (EK) a Európskou investičnou bankou (EIB) JASPERS mobilizovalo od roku 2006 viac než 80 miliárd eur investícií, z ktorých 5,7 miliardy eur smerovalo na Slovensko. Peniaze idú najmä na projekty v oblasti dopravy a tzv. smart cities, teda inteligentných miest.

„V minulom roku JASPERS poskytol väčší rozsah výstupov a vo viacerých krajinách ako kedykoľvek predtým,“ uviedol viceprezident EIB Vazil Hudák na dnešnej tlačovej konferencii v rámci deviateho ročníka celoeurópskeho stretnutia JASPERS v Bratislave.

JASPERS, čiže Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch, dokončil v roku 2016 v cieľových krajinách 127 zadaní.

Projekty podporované poradenstvom JASPERS od roku 2006 a odobrené EK na financovanie mobilizovali celkové investície presahujúce 80 miliárd eur, z čoho bolo vlani schválených 61 projektov v sume približne 12 miliárd eur. Ďalšie projekty v hodnote miliárd eur sú v štádiu prípravy.

„Za posledný rok EIB, ktorá poskytuje návratné zdroje, poskytla financovanie za skoro 84 miliárd eur, z ktorých skoro 30 % ide na financovanie v kohéznych krajinách. Takže spolu európske fondy a financovanie cez EIB predstavujú obrovskú masu zdrojov, ktoré idú do regiónov, aby sa mohli ďalej ekonomicky a sociálne rozvíjať,“ zdôraznil Hudák.

Na Slovensku JASPERS ukončil 72 zadaní a 34 je v štádiu rozpracovania. Všetky sú určené na podporu projektov, ktoré sú pre krajinu kľúčové, najmä v sektore dopravy. EK schválila 39 z týchto projektov, ktoré mobilizovali investície vo výške 5,7 miliardy eur. Z toho 3,1 miliardy eur predstavujú granty EÚ.

„Doprava predstavuje veľký balík toho, kde sa JASPERS z hľadiska svojej technickej pomoci zameriava, asi 40 % z celkového portfólia. Smart cities je nová téma, je to prierezová agenda. V tom sú aj projekty, ktoré sa týkajú energetiky, je to aj otázka širokopásmového internetu, IT riešení, dopravy z hľadiska miestnych riešení,“ opísal Hudák. Tento spôsob financovania sa môže podľa neho využiť aj na modernizáciu nemocníc.
 

Vyberte región