Digitálne TV vysielanie

30.04.2004 Celý región

Služba bude kombinovať TV programy a iných dátové služby, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného pro...
Služba bude kombinovať TV programy a iných dátové služby, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku budú použité TV kanály: Bratislava K 50, Banská Bystrica a Zvolen K59, Košice a Prešov K 44.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálnejšie využitie frekvenčného spektra. V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T (pozemské digitálne TV vysielanie) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a začatie skúšobného vysielania v termíne do 30. júna 2004 a vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania DVB-T v roku 2005.
 

Vyberte región