PEČOVSKÁ NOVÁ VES: Ľudia žili v kaštieľoch i chudobných chyžiach

15.10.2016 Sabinov

Pečovská Nová Ves 15. októbra (TASR) – Prvou písomnou zmienkou o obci Pečovská Nová Ves je darovacia listina uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248, v ktorej dáva šľachticom do správy majetky šarišského chotára. Medzi obcami sa spomína aj Nová Ves (Wyfolu či Újfalu), neskôr s prídavkom Pečovská podľa šľachtického rodu Pechyovcov. Obec má v erbe svätého Ondreja, ktorý drží v jednej ruke knihu a pri druhej je kríž v tvare písmena X, ako symbol jeho mučeníckej smrti. Z minulosti sa nezachovali žiadne symboly obce, preto erb je pomerne mladý, vznikol v spolupráci s heraldikmi až po zriadení obecných samospráv.

Obci chýba aj historická publikácia. Zástupca starostu Stanislav Karabinoš zhromažďuje materiály a pracuje na jej vydaní. Kniha by mala vyjsť o dva roky, pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Určite bude bohatá na historické údaje i autentické výpovede pamätníkov o živote v kaštieľoch i v chudobných chyžiach.

Pečovská Nová Ves je bohatá na národné kultúrne pamiatky. K najstarším patrí kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol sv. Ondreja a dva renesančné kaštiele zo 16. storočia. V 18. storočí postavili na Kostolnej ulici ďalšie dva – tentoraz barokové kaštiele a v prvej polovici 19. storočia pribudla klasicistická kúria na Hlavnej ulici, v ktorej dnes sídli obecný úrad. V obci sa zachoval židovský cintorín, no synagóga schátrala.

Ľudia sa tu živili predovšetkým poľnohospodárstvom, pestovali zemiaky, zeleninu, ale v tomto klimatickom pásme sa darilo aj ovocinárstvu. Prácu nachádzali aj u bohatých pánov, majitelia kaštieľov potrebovali služobníctvo. V období Rakúsko-Uhorska obec postihlo veľké vysťahovalectvo. Mnoho ľudí odišlo za prácou do Ameriky. Niektorým sa pošťastilo zarobiť viac peňazí, vrátili sa domov a stali sa z nich väčší gazdovia.

Obec bola zatiahnutá aj do vojnových konfliktov. Počas vyhlásenia Slovenskej republiky rád v roku 1919 prišiel do obce obrnený vlak s vojenskou technikou. Po útoku delostrelectva jeden kaštieľ zhorel a druhý bol natoľko poškodený, že ho už neopravili a postupne zanikol. Počas druhej svetovej vojny na Kostolnej ulici bývali nemeckí vojaci. Došlo tu k prestrelke s ruskou armádou. Na cintoríne pochovali jedného partizána.

Dobré časy sa pre majiteľov kaštieľov skončili po znárodnení krátko po druhej svetovej vojne. Nový režim ich dal násilne vysťahovať a ich majetky zhabal štát. Posledným pôvodným obyvateľom kaštieľa na Kostolnej ulici bol István Bornemisza, ktorý je aj pochovaný v rodnej hrobke pod kostolom sv. Ondreja. Aj jeho rodinu z kaštieľa nedobrovoľne vysťahovali. Na vétrieske ich odviezli preč z obce do jednoizbového bytu. Areál kaštieľa tvoril udržiavaný park s krásnymi drevinami. Noví nájomcovia ho zdevastovali a postupne chátral. Po páde totalitného režimu Bornemisza kaštieľ získal v reštitúcii späť. Do Pečovskej chodieval na dovolenky a bol tu aj literárne činný. Ale ako lesník TANAP-u býval v Poprade.

Aj majitelia ďalších kaštieľov prišli o svoje sídla. Iba kúria, v ktorej dnes sídli obecný úrad, je ukážkovo zrekonštruovaná. Po znárodnení v nej bola chvíľu škola, neskôr tu malo výrobné družstvo Pleta prevádzku na spriadanie kordonetu. Samospráva dom odkúpila od dedičky nehnuteľnosti v dezolátnom stave. Dnes je pýchou obce a v udržiavanom parku sa konajú obecné slávnosti. Ostatné kaštiele sú v súkromných rukách a podpísal sa na nich zub času. V žiadnom z nich sa nezachoval dobový nábytok.

Jablučkové slávnosti

V Pečovskej Novej Vsi bude dnes veselo. Pred obecným úradom sa začnú popoludní Jablučkové slávnosti. Starosta obce Jaroslav Dujava má radosť z toho, že jabloniam sa tu mimoriadne darí a gazdiné vedia z dobrej úrody pripraviť úžasné dobroty. To ich vlani motivovalo vymyslieť akciu spojenú s jablkami. Pre veľký úspech ju po roku zopakujú.

„Členovia spoločenských organizácií pripravili na tento deň množstvo špecialít z jabĺk. Vlani napiekli veľa druhov koláčov, medzi ktorými dominovali štrúdle. Tie sme zapíjali jablčným muštom, chutili aj pagáče s jablkami i detská výživa,“ priblížil atmosféru prvého ročníka starosta. Podujatie organizujú v obecnej záhrade pred úradom samosprávy. Súčasne si v tento deň vedenie obce uctí aj seniorov, pre ktorých pripravili podvečer v kultúrnom dome slávnostný koncert. V obci pôsobí aj folklórny súbor s názvom Jablonka.

Bytová výstavba

V Pečovskej Novej Vsi žije vyše 2630 obyvateľov, počtom obyvateľov je treťou najväčšou obcou v okrese Sabinov. Dujava stojí na jej čele prvé volebné obdobie. Už od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii starostu presadzoval názor, že treba pokračovať v rozvoji a perspektívach obce. Na stole už má vypracovaný dôležitý strategický materiál, ktorý obsahuje program rozvoja obce na roky 2015 – 2022. Zadefinovali v ňom 64 konkrétnych aktivít.

„Uvedomujeme si, že značnú pozornosť musíme venovať vytváraniu podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby a nájomných bytov. Naším zámerom je výstavba 72 bytov na siedmich uliciach a v rómskej osade chceme postaviť 15 bytov nižšieho štandardu. Plánujeme rozšíriť kanalizáciu a vodovod. Vytvárame podmienky pre ďalšie nové ulice. Chceme zastabilizovať hlavne mladú generáciu, aby ostala v obci,“ mieni starosta. V súčasnosti prebieha stavebné konanie na výstavbu novej materskej školy s kapacitou 50 detí.

„Pripravujeme kvantum ďalších projektov so zameraním na rekonštrukciu zdravotníckeho strediska, výstavbu denného stacionára pre našich seniorov, riešime aj protipovodňovú ochranu obce, nakoľko v minulom období obec bola viackrát zasiahnutá povodňami. Pri tejto aktivite budeme rozširovať priepust pod cestou III. triedy,“ povedal starosta.

Medzi verejnoprospešné stavby, s ktorými počíta aktualizovaný územný plán, patrí rekonštrukcia cestného mosta v smere na Lipany. Obec má v pláne stavať dva cyklochodníky. Prvý, v rámci nadnárodného projektu Eurovelo, bude kopírovať železničnú trať. Druhý pôjde smerom do Ľutiny. V obci chystajú revitalizáciu ulíc, výstavbu nových miestnych ciest a chodníkov s parkoviskami, v zbernom dvore vnútroareálovú komunikáciu. Chcú zrekonštruovať vzdelávacie centrum, viacúčelovú halu, športový areál a rozšíriť cintorín.

Pečovská Nová Ves je strediskovou obcou, v zdravotnom stredisku ordinuje praktický lekár pre dospelých, pediater a stomatológ, sídli tu lekáreň. Samospráva má snahu pripraviť projekt na rekonštrukciu budovy a ponúknuť priestory na rozšírenie zdravotníckych služieb s cieľom skvalitniť starostlivosť o ľudí.

Najbližšie sa obyvatelia obce môžu tešiť na Katarínsky ples a Vianočné trhy spojené s darovaním krvi. Mladým rodičom počas vianočnej akcie ponúkajú novú službu baby centrum, kde sa postarajú o ich ratolesti.


Nový športový areál

Nový športový areál s multifunkčným ihriskom pri základnej škole v Pečovskej Novej Vsi je pýchou obce. Samospráva dáva mládeži zelenú a chce pre ňu vytvárať tie najlepšie podmienky. Dôvod je jednoznačný, aby v obci ostali žiť. Prípadne po potulkách svetom našli si ten najmilší kus zeme pre život tu, pod Čergovskými vrchmi.

V obci sa vlani narodilo 48 detí. Do materskej školy môžu prijať necelú stovku chlapcov a dievčat. V základnej škole majú 420 žiakov, okrem miestnych sem chodia aj deti z okolitých obcí.

Samospráva vytvára ideálne podmienky pre mládež, tvrdí starosta Jaroslav Dujava. Dokáže to podložiť aj číslami. „Na prelome rokov 2010–2011 sa investovalo do zateplenia školskej budovy a výmeny okien 980.000 eur. Cez tieto prázdniny sme preinvestovali 250.000 eur, z toho z dotácií sme získali 157.000 eur, zvyšok dala obec aj z úspor z minulých projektov. Vymenili sme 198 kusov radiátorov, odstránili havarijný stav strechy nad náraďovňou vo fitnes centre. Kompletne sme zrekonštruovali telocvičný trakt, kde sme vymenili elektroinštaláciu a nainštalovali nové rozvody pre internet a rozhlas,“ uviedol starosta.

V dvoch telocvičniach sú nové LED svietidlá s regulovateľnou intenzitou svietenia. Vymenili palubovky a urobili nové čiarovanie pre viac športov. Telocvične dostali nové drevené obloženie stien, zrepasovali rebriny a doplnili cvičebné náradie. Do telocvične sa vchádza novým schodiskom s bezbariérovým pásom, aby sa na zápasy mohli prísť pozrieť aj ľudia s obmedzeným pohybom.

Výstavba multifunkčného ihriska stála 77.500 eur. Obec ho postavila z vlastných zdrojov. Ihrisko s umelou trávou má rozmery 48 x 28 metrov, nechýba osvetlenie a potrebná infraštruktúra. Terénne úpravy, chodníky, striedačky, oplotenie urobili svojpomocne. Pribudla aj vonkajšia fitnes zostava. Samospráva ju zahrnula do svojho rozpočtu na základe požiadaviek mládežníkov.

„Vybudovaním multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, ktoré má parametre pre závodné športovanie vo futbale, sme vytvorili priaznivé podmienky pre rozvoj športu. V piatom ročníku vznikla športová trieda so zameraním na futbal. Jedna polovica triedy sú futbalisti, druhá časť je špecializovaná na matematiku. Tieto zamerania nevznikli len tak. Futbal je výsledok záujmu mladých školákov o tento šport. Posilnenie matematiky je výsledkom toho, že naši žiaci sa umiestňovali na popredných miestach matematických olympiád,“ okomentoval rozhodnutie Dujava.

Aj keď školáci odrastú a loptu zatúžia vymeniť za niečo adrenalínové, môžu sa pridať k chlapcom zapáleným pre bikros. V lese vytvorili rôzne trate. Obec ich chce v tom podporiť vytvorením bikrosového areálu. „Máme už pripravený projekt. Problémom bolo nájsť vhodnú lokalitu, vytypovali sme pozemok vo vlastníctve štátu, ktorý chceme získať,“ prezradil plány prvý muž obce. Počíta s tým, že veľa práce si dokážu urobiť sami. Zo zberného dvora môžu použiť stavebný odpad.

Na rozvoj športu je zmeraný aj prvomájový Pečovskonovoveský šľapák, ktorý má za sebou už 21 ročníkov. Trasu medzi obcami Pečovská – Olejníkov už s domácimi zdolávajú aj zahraniční pretekári.


Marko Škop zasadil Evu Novú do krajiny svojho detstva

Do histórie slovenskej kinematografie sa zapísala aj obec Pečovská Nová Ves. Režisér Marko Škop si ju vybral na nakrúcanie niektorých scén filmu Eva Nová, ktorý Slovenská filmová a televízna akadémia navrhla na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii cudzojazyčný film. V niektorých scénach filmu nominovaného na Oscara si zahrali aj domáci seniori a členovia cirkevného speváckeho zboru.

„Tvorcovia filmu hľadali dom, ktorý by bol ešte pôvodný, neprerobený. Takýto našli v našej obci na Kostolnej ulici. Jeho majiteľka bola ochotná dom sprístupniť na účely natáčania. Pre nás to bola veľká udalosť. Časť obyvateľov obce si vo filme aj zahrala ako komparz. Režisér filmu ich obsadil do scény pohrebu na cintoríne,“ uviedol pre TASR zástupca starostu Pečovskej Novej Vsi Slavomír Karabinoš.

Hlavnú úlohu stvárnila jedna z najväčších slovenských hereckých osobností Emília Vášáryová, zahviezdil aj Milan Ondrík. Obyvatelia obce hodnotili ich vystupovanie aj prístup režiséra Marka Škopa ako veľmi ľudský.

„Prijali sme ich na obecnom úrade. Zapísali sa nám do kroniky. Nemali žiadne hviezdne maniere. Boli veľmi priateľskí a prirodzení. Naši obyvatelia to patrične prežívali. Osobne sa zúčastnili aj na premiére filmu v Sabinove za účasti jeho protagonistov. Je to aj reklama pre obec,“ skonštatoval Karabinoš.

Tvorcovia filmu sa pri hľadaní vhodných ľudí pre komparz obrátili na vedenie obecného úradu. Potrebovali seniorov do scény pohrebu, aby mal kto plakať pri truhle. Na sklonku svojho života si vo filme zahral aj Ján Trávnik, ktorý už dnes nežije. Obsadili ho do postavy speváka v klube dôchodcov. Karabinošovi starý pán rozprával, že mal prísť v nohaviciach a bielej košeli, bolo už dosť chladno, no nesťažoval si.

Polovica filmu Eva Nová vznikla na Šariši, okrem Pečovskej Novej Vsi sa nakrúcalo aj v Lipanoch, Sabinove a Prešove. Filmový štáb bol ubytovaný v hoteli v Sabinove, ktorého súčasťou bolo kedysi kino, kam v mladosti chodievali rodičia Marka Škopa. Režisér tento región nazval krajinou svojho detstva. V Sabinove sa pred 50 rokmi natáčal slávny film Obchod na korze, ktorý získal Oscara a v ňom tiež hrali niektorí obyvatelia Pečovskej Novej Vsi. „Vidím v tom takú paralelu. Už teraz môžeme povedať, že sme sa stali súčasťou úžasného filmu. Páčilo by sa nám, keby sme sa mohli tiež hrdiť Oscarom,“ povedal Karabinoš.

Vedenie obce, bez ohľadu na to, ako dopadne nominácia na Oscara, si chce udalosť nakrúcania filmu v obci pripomenúť tabuľou. Dom, v ktorom sa film natáčal, je momentálne na predaj. Karabinoš verí, že sa s budúcim majiteľom nehnuteľnosti dohodnú, aby pamätnú dosku mohli umiestniť v jeho blízkosti.

Starosta presadzuje prax, že nič nie je zadarmo

Rómska komunita v Pečovskej Novej Vsi bola prvou na Slovensku, kde si obyvatelia postavili priamo v osade kostolík. Evanjelizácia Rómov aj intenzívna práca s mladými ľuďmi dáva nádej, že raz nebude jediným spôsobom ich obživy iba podpora či aktivačné práce.

V obci žije 610 Rómov, čo je asi 23 percent všetkých obyvateľov. Starosta obce Jaroslav Dujava prezradil, že nástupom nového vedenia sa zmenil aj prístup k riešeniu niektorých problémových oblastí.

„Snažíme sa každú aktivitu, ktorú robíme, symbolicky spoplatniť. Snažíme sa naučiť ľudí, že nič nie je zadarmo a ku každej jednej aktivite musia prispievať. Pripravujeme v rómskej osade výstavbu hygienického centra a práčovne, kde taktiež počítame s tým, že poskytované služby nebudú zadarmo. Hoci len symbolicky, ale spoplatnené budú. Cieľom je vykryť aspoň režijné náklady, ktoré s tým obec bude mať,“ zdôraznil starosta.

Vstup do osady špatí bytovka s nájomnými bytmi, ktorá je totálne zdevastovaná. „Pripravujeme vypracovanie statického posudku a snažíme sa o jej odstránenie. Musíme nájsť pre obyvateľov náhradné bývanie. Pripravujeme výstavbu 15 nizkonákladových obydlí,“ prezradil starosta. Mrzí ho, že práve najmenej prispôsobivých obyvateľov budú musieť uprednostniť pri sťahovaní do nových bytov. „Perspektívne by sme chceli poskytovať bývanie ľuďom, ktorí sa aktivizujú vo vzťahu k obci, chodia do práce, starajú sa o svoje rodiny a ich deti chodia do školy. Vytvárame podmienky, ktoré by motivovali aj menej prispôsobivých,“ vysvetľuje.

V osade už stojí 11 nájomných domčekov v radovej zástavbe. Nedávno dokončili nové komunitné centrum, ktoré je strediskom komunitnej aj sociálnej práce. Osada má jednu asfaltovú ulicu, vodu a kanalizáciu. Niektorí používajú studne. Problémom je časť neusporiadaných pozemkov, čo brzdí rozvoj bývania. Obec sa snaží kontrolovať legálnu výstavbu, lebo registruje aj snahy o čierne stavby.

Ďalším problémom je úzky most nad potokom Ľutinka, cez ktorý prejde iba osobné auto. Obec už má pripravený projekt aj právoplatné stavebné povolenie na jeho rozšírenie, aby cez neho dokázala prejsť aj záchranná technika.

Akčný plán na rozvoj regiónov s vysokou nezamestnanosťou, ktorý v Sabinove prezentovala v lete vláda, obsahuje aj výstavbu materskej školy v Pečovskej Novej Vsi. Obec ju chce s kapacitou 50 miest postaviť pri osade.

„Cieľom je podchytiť všetky deti v predškolskom veku. Uvedomujeme si, že potrebujeme pracovať s mladými. Komunitné centrum nám ukazuje, že je to tá správna cesta. Suplujeme tu predškolskú prípravu. Avšak na to sú určené materské školy,“ prízvukuje starosta. Odmieta, aby nulté ročníky v základnej škole nahrádzali predškolskú prípravu.
 

Vyberte región