Nový biskup VD ECAV kladie dôraz na budovanie cirkvi zvnútra

28.01.2008 Prešov

Prešov 28. januára (TASR) - Nový biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VD ECAV) na Slovensku so sídlom v Prešove Slavomír Sabol kladie dôraz vo svojej misii na budovanie cirkvi zvnútra.
Ako povedal dnes pre TASR, iba vnútorne silná cirkev, ktorá vie, čomu verí, môže obstáť v súčasnej sekularizovanej spoločnosti. Program svojho pôsobenia vidí v naplnení troch cieľov - budovať cirkevné spoločenstvo, vydávať svedectvo na základe Kristovho učenia a v službe veriacim pretlmočiť ho do skutkov lásky. Podľa neho "doby sa môžu meniť, ale cirkev sa vo svojej podstate nezmení".
Sabola zvolili členovia cirkevných zborov (CZ) VD ECAV vo voľbách v decembri 2007 na šesťročné funkčné obdobie. Úrad prevzal 18. januára a do funkcie ho slávnostne inštalujú v sobotu 2. februára. Biskupský stolec vo VD ECAV nebol obsadený od novembra 2006, keď ho zo zdravotných dôvodov opustil Igor Mišina. Funkciu dočasne vykonával zástupca biskupa VD Jozef Havrila, zborový farár v Necpaloch, senior Turčianskeho seniorátu.
Sabol konštatoval, že volebný úspech je pre neho "aj prekvapením", keďže sa dlhé obdobie vo viacerých kolách nedarilo zvoliť biskupa. Na začiatok sa oboznamuje s chodom biskupského úradu a absolvoval už niekoľko stretnutí kvôli problémom s vlastníckymi právami VD k nehnuteľnostiam. Intenzívne začal pracovať na zostavení tohoročného vnútromisijného plánu. Sústredí sa na zhotovenie a distribúciu materiálov pre CZ a ich hlavným poslaním bude budovanie viery a rozvoj práce s deťmi a s mládežou, keďže podľa neho doteraz absentovali. Potrebuje pritom vybudovať tím spolupracovníkov. Nový biskup VD ECAV sa narodil v roku 1967, je ženatý a má tri deti. Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Giraltovciach absolvoval Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave (1985 – 1990). Okrem toho študoval v Lipsku a v Mníchove a v rokoch 1997 až 1999 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Ako duchovný pôsobil od roku 1990 postupne v CZ v Poprade-Matejovciach, Ochtinej, Chmeľove a od roku 1997 až do zvolenia za biskupa bol zborovým farárom v Bystrom. Sabol je konseniorom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, predsedom Bohoslužobného výboru ECAV a predsedom Združenia evanjelických duchovných.
 

Vyberte región