Gréckokatolíci slávili povýšenie svojej cirkvi na metropolitnú

17.02.2008 Prešov

Prešov 17. februára (TASR) - Zadosťučinením pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku sa stala dnešná slávnosť v Prešove na počesť povýšenia cirkvi na metropolitný stupeň.
Niekoľko tisíckam zhromaždených veriacich prečítali dve buly z tohoročného 30. januára, ktorými pápež Benedikt XVI. vyhlásil nové územné členenie tejto cirkvi v SR a menoval za arcibiskupa metropolitu prešovského doterajšieho prešovského eparchu Jána Babjaka. Rozhodnutie Benedikta XVI. korunovalo niekoľkoročné úsilie o nové územné usporiadanie tejto cirkvi. Nové členenie obsahuje nielen vytvorenie novej metropolie so sídlom v Prešove, ale aj nového biskupstva so sídlom v Bratislave a povýšenie doterajšieho apoštolského exarchátu v Košiciach na biskupstvo.
Babjaka do úradu uviedol a homíliu predniesol kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Novému arcibiskupovi odovzdal ikonu Krista a žezlo metropolitu. Sandri zdôraznil, že gréckokatolícka cirkev bola na niekoľko desiatok rokov na Slovensku umlčaná, paralyzovaná, avšak ako veľmi skúšané spoločenstvo prežilo rôzne prieky svetskej moci. Po roku 1990 došlo k nevídanej obrode cirkvi a napríklad traja zo štyroch novodobých svätcov na Slovensku sú z tohto spoločenstva - biskupi Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko a rehoľník Metod Dominik Trčka.
Súčasťou slávnosti bola archijerská sv. liturgia sv. Bazila Veľkého, ktorá sa slávi len pri výnimočných udalostiach v liturgickom roku gréckokatolíckych veriacich. Časť obradu viedli kňazi v staroslovienskom jazyku na znak vernosti cirkvi byzantskému rítu.
Účastníkmi slávnosti boli ďalší traja kardináli Ľubomyr Huzar, Stanislaw Dziwisz a Jozef Tomko, vyše 30 arcibiskupov a biskupov aj z Rumunska, Ukrajiny a USA vrátane predsedu Konferencie biskupov Slovenska Františka Tondru a vrcholných predstaviteľov Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlami v Prešove.
Babjak sa narodil v roku 1953, v poradí ôsmym prešovským biskupom sa stal v roku 2003. Za heslo svojej misie si zvolil slová zo Svätého Písma Vy ste chrám živého Boha. Je mníchom, študoval v Bratislave a Ríme, pracoval aj vo Vatikánskom rozhlase v Ríme.
Na múre haly, v ktorej sa liturgia konala, je pamätná tabuľa na znak toho, že v júli 1995 tu pod holým nebom pred státisícmi veriacich slúžil sv. liturgiu vtedajší pápež Ján Pavol II.
Súčasťou slávností bola v sobotu 16. februára v Prešove vysviacka prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Na pondelok 18. februára je v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach pripravená slávnosť povýšenia exarchátu v Košiciach na biskupstvo a uvedenie doterajšieho exarchu Milana Chautura do úradu biskupa.
Gréckokatolícke vyznanie má podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001, 219 831 ľudí v SR, z toho 121 188 v Prešovskom kraji a 84 002 v Košickom kraji.
 

Vyberte región