Kardináli videli živú cirkev, plnú sily a aktivity

17.02.2008 Prešov

Prešov 17. februára (TASR) - Živú cirkev, plnú sily a aktivity videli na dnešnej slávnosti povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú štyria kardináli. Na tomto dojme sa zhodli počas tlačovej ...
Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý dnes intronizoval v mene pápeža Benedikta XVI. arcibiskupa metropolitu prešovského Jána Babjaka, pochválil aj priebeh ceremónie. Ako povedal, liturgia východného rítu má veľmi komplikované slávenie, no k žiadnym nedorozumeniam počas nej nedošlo. S úsmevom dodal, že ceremoniári boli výborní a uplatnili by sa aj inde. Pripomenul, že predchádzajúci Svätý Otec Ján Pavol II. podporoval gréckokatolícku cirkev aj v časoch, keď bola v nemilosti komunistického režimu. Preto dnes cítil istú vďačnosť účastníkov slávnosti Svätému Otcovi. Podľa neho v tejto miestnej cirkvi zostane prvok vernosti Rímu naďalej prítomný.
Na vzťah poľského pápeža ku gréckokatolíkom si spomenul aj krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý bol s ním v Prešove v roku 1995. Podčiarkol túžbu Jána Pavla II. po kresťanskej jednote Európy, ktorú prirovnával k pľúcam zloženým z dvoch častí - východnej a západnej.
Kardinál Ľubomyr Huzar, kyjevsko-haličský vrchný gréckokatolícky arcibiskup vyjadril radosť z toho, že mohol byť pri susedoch počas takej historickej udalosti. Obdivoval entuziazmus veriacich v hale, ktorá sa zmenila na duchovný chrám. Podľa neho, keby bola sála aj trikrát väčšia, tak by bola plná.
Organizátori odhadli počet dnes prítomných na okolo osemtisíc veriacich.
Gréckokatolícka cirkev by mala v budúcnosti podľa kardinála Jozefa Tomka zo svojej silnej viery dať aj racionalistickému Západu Európy. "Nech prídu obdivovať vaše liturgie, vaše drevené kostoly, " povedal. Ako Tomko dodal, v tejto časti Slovenska "keď sa verí, tak sa verí naplno", je to prejav srdca.
Babjak považuje slávnosť za zázrak, pretože gréckokatolícka cirkev odsúdená na zánik sa stala živou, kvitnúcou. "Ako keby sekularizmus v Európe sa nás netýkal, " podčiarkol. Dúfa, že slávnosť upevní veriacich vo viere, vo vernosti cirkvi.
 

Vyberte región