NKÚ otvoril svoju v poradí siedmu expozitúru

18.02.2008 Prešov

Prešov 18. februára (TASR) - S cieľom priblížiť čo najviac výkon kontroly k dotknutým subjektom otvoril dnes v Prešove svoju expozitúru Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Národnej ...
V poradí siedme zriadené pracovisko svojho druhu uzavrelo prvú etapu rozvoja NKÚ. Ako zdôraznil jeho predseda Ján Jasovský, počet expozitúr je už dostatočný, keďže na začiatku mal NKÚ len dve - v Košiciach a v Banskej Bystrici. Na druhej strane je to dobrý krok, pretože, kým pred novelizáciou zákona o NKÚ mal úrad mandát na výkon kontroly v asi 5000 subjektoch, tak po zmene k nim pribudlo ďalších 7000. V tomto roku bude v NKÚ pracovať 296 osôb. Na prešovskom pracovisku je ich v súčasnosti desať, pribudnú ôsmi. V prevažnej miere ich presunuli z pracoviska NKÚ v Košiciach.
Predseda parlamentu ocenil postup NKÚ, ktorý pomôže zefektívniť využívanie a ušetriť verejné zdroje. Paška v tejto súvislosti pripomenul, že po počiatočnom kritickom prijatí rozšírenia kontrolnej činnosti NKÚ aj na samosprávy sa situácia obrátila k lepšiemu. Podľa neho starostovia a primátori \"majú prirodzený záujem spolupracovať, pretože vedia, že to nie je bič, ktorý má škodiť, ale že je tu jednoducho orgán, ktorý je prirodzenou súčasťou ústavného demokratického systému, ktorý vie aj pomôcť\".
Jasovský dodal, že rozšírenie počtu expozitúr nezvýšilo náklady na chod NKÚ, pretože \"šetríme na cestovnom, na dopravných nákladoch\" a kontrolóri sa \"skôr dostanú na výkon kontroly\". Podčiarkol, že NKÚ chce ísť aj cestou auditu či poradenstva a \"nielen teda púhej kontroly\".
Nové pracovisko NKÚ zriadili k 1. novembru 2007 a sídli v prenajatých priestoroch v budove Obvodného úradu v Prešove. K dispozícii sú tri kancelárie a zasadačka. Riaditeľkou je Mária Pažická.
Do kontrolnej pôsobnosti tejto expozitúry patrí v 13 okresoch 23 miest a 642 obcí, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, vrátane Prešovskej univerzity a súdov.
 

Vyberte región