Biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Ján Lacho jubiluje

04.03.2017 Žiar nad Hronom

Kremnica/Bratislava 4. marca (TASR) - Biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku a zakladajúci člen výboru Evanjelickej aliancie Ján Lacho sa dnes dožíva 70 rokov.

Narodil sa 4. marca 1947 v Kremnici. Od mladosti pôsobil ako duchovný v práci s mládežou. V roku 1986 ho ustanovili za pastora zboru Apoštolskej cirkvi v Bratislave, o dva roky neskôr bol zvolený za tajomníka cirkvi. Od roku 1992 slúžil ako prvý zástupca biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Táto protestantská cirkev je špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG).

V období 1998-2003 bol Ján Lacho zakladajúcim členom Evanjelickej aliancie, ktorá je združením kresťanov, cirkevných zborov, ako aj organizácií a hnutí evanjelického vyznania. V rokoch 1993-1997 ako člen výboru spoluzakladal Slovenské väzenské spoločenstvo. Predsedom a zakladajúcim členom výboru ekumenického združenia Ježiš pre každého bol v období rokov 1993 až 1998.

Od roku 1999 pôsobí Ján Lacho v Združení evanjelikálnych cirkví na Slovensku, ktoré vytvárajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická a Reformovaná kresťanská cirkev. Jeho ďalším pôsobiskom je Ekumenická rada cirkví, kde zastáva funkciu člena riadiaceho výboru – pozorovateľ. Biskupom Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa Ján Lacho stal v novembri 2000. V rokoch 2000-2006 bol národným koordinátorom pre ALPHA kurzy na Slovensku.

Jeho aktivity v zahraničí zahŕňajú členstvo v spomínanom Assemblies of God a členstvo v Pentecostal European Fellowship.
 

Vyberte región