Kresťania na Slovensku aj v zahraničí slávia dnes prvú pôstnu nedeľu

05.03.2017 Bratislava

Bratislava 5. marca (TASR) - Prvú pôstnu nedeľu v období Pôstu pred Veľkou nocou slávia dnes katolíci, evanjelici a kresťania z ďalších cirkví. Je to čas stíšenia, pokánia, modlitieb a pôstu, kedy sa veriaci duchovne pripravujú na veľkonočné sviatky.

Cieľom obdobia pôstu je, aby ľudia skutkami sebazaprenia a kajúcnosti pracovali na sebe a smerovali k vyššej kvalite svojho života. Cirkvi odporúčajú veriacim, aby viac času ako inokedy venovali v tomto období modlitbám, čítaniu Božieho slova, aby konali dobré skutky a pomáhali ľuďom v núdzi.

V Katolíckej cirkvi sa dnes koná tradičná celocirkevná zbierka na podporu Slovenskej katolíckej charity, ktorá poskytuje sociálne a zdravotnícke služby starým, chorým a ľuďom v núdzi. V kostoloch, na kalváriách miest a obcí či iných priestranstvách sa v období pôstu konajú pobožnosti krížovej cesty ako spomienka na Kristovo utrpenie. Vážnosť pôstneho obdobia pripomína aj fialová farba chrámového rúcha a rúcha kňazov.

Aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku slávia prvú pôstnu nedeľu - Invocavit, ktorej názov je odvodený od biblického textu - Bude ma vzývať. Evanjelickí duchovní v čase pôstu nenosia biele kamže, počas služieb Božích používajú len čierne luteráky, čiernej alebo tmavofialovej farby je aj oltárne rúcho. V ECAV sa v období pôstu konajú modlitbové stretnutia veriacich, pôstne stretnutia pri slove a hudbe a mnohé koncerty.

Postenie, v zmysle odriekania sa istých pokrmov v určité dni, je v ECAV dobrovoľné a pôstne predpisy nie sú také prísne ako v katolíckej či pravoslávnej cirkvi. Evanjelickí duchovní však veriacim odporúčajú, aby sa v období pôstu snažili zbaviť rôznych zlozvykov, napríklad, aby menej času trávili pri televízii či počítačoch a viac sa venovali rodine, deťom, alebo navštívili chorých. Najdôležitejšie je obrátenie sa človeka k Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov, oľutovanie a prosby o ich odpustenie.

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ. Najznámejšia je posledná, šiesta pôstna nedeľa, známa aj ako Kvetná či Palmová nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána.
 

Vyberte región