Slovenská fyzička zasvätila život výskumu kozmického žiarenia

07.03.2017 Trenčín

Trenčianska Teplá/Bratislava 7. marca (TASR) – Od narodenia slovenskej fyzičky Tatiany Korcovej uplynulo dnes 80 rokov.

Narodila sa 7. marca 1937 v Trenčianskej Teplej. V roku 1959 vyštudovala odbor fyzika–chémia na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Pedagogickú kariéru začala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole (SPTŠ) v Trenčíne. V roku 1963 prešla do Nitry na Katedru fyziky vtedajšej Pedagogickej fakulty, kde pôsobila až do svojho predčasného skonu.

Popri pravidelných prednáškach z didaktiky fyziky a viacerých odborov fyziky sa systematicky venovala výskumu kozmického žiarenia a častíc s vysokou energiou, hlavne slnečného vetra a rádiového žiarenia zo Slnka. V roku 1970 nadviazala úzku spoluprácu s Geofyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a Geofyzikálnym observatóriom v Hurbanove.

Prvé pôvodné výsledky zhromaždila do rigoróznej práce, ktorú v roku 1976 obhájila na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v českej Prahe. Vzťah dlhodobých variácií slnečného vetra k dlhodobým variáciám rádiovej a X-emisie zo Slnka – tak znel titul kandidátskej práce Tatiany Korcovej, za ktorú v roku 1985 získala na Astronomickom ústave Česko-slovenskej akadémie vied (ČSAV) v Prahe titul kandidátky vied v odbore astrofyzika. Problematike dlhodobých variácií slnečného vetra bola venovaná aj jej habilitačná práca z roku 1994. Okrem toho uverejnila skoro tri desiatky prác.

Je tiež autorkou návrhu novej koncepcie prípravy učiteľov prvého stupňa základných škôl a fyzikálnej časti prírodovedy na Pedagogickej fakulte nitrianskej univerzity.

Doc. RNDr. Tatiana Korcová, CSc. zomrela 12. novembra 1997 v Bratislave.
 

Vyberte región