Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes už tretiu pôstnu nedeľu

19.03.2017 Bratislava

Bratislava 19. marca (TASR) - Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes už tretiu pôstnu nedeľu 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou či Paschou.

Dnešok je významný pre veriacich Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí slávia Krížupoklonnú nedeľu. V polovici pôstneho obdobia si táto cirkev osobitne uctieva svätý kríž. V slávnostnom sprievode sa kríž premiestni do stredu chrámu a zostáva tam po celý nasledujúci týždeň. Veriaci prichádzajú ku krížu, klaňajú sa mu a uctia si ho bozkom.

V túto nedeľu i v nasledujúcich dňoch si gréckokatolíci v podstate pripomínajú a oslavujú Kristovo slávne Vzkriesenie. Východný kríž totiž neznázorňuje trpiaceho Krista na kríži, ale vzkrieseného a osláveného Spasiteľa.

Počas dnešnej nedele aj všetkých dní nasledujúceho týždňa veriaci uctievajú Svätý kríž, ktorý sa stal nástrojom vykúpenia, prostriedkom spásy. Ústrednou piesňou tejto nedele je spev "Tvojmu krížu klaniame sa, vládca a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme". Je to veľmi starodávna modlitba, ktorá už v 9. storočí tvorila súčasť tak veľkonočnej, ako aj nedeľnej utierne.

V Rímskokatolíckej cirkvi pokračujú v tomto období pobožnosti Krížovej cesty, pripomínajúce trpenie a umučenie Ježiša Krista.

V ECAV na Slovensku sa na mnohých miestach konajú spoločné modlitby kresťanov a pôstne zastavenia pri slove a hudbe či koncerty.
 

Vyberte región