Chlapec skončil pod kolesami, väzba, krádeže, pašovanie cigariet

17.05.2004 Celý región

Dopravná nehoda s následkom smrti:\r\nDňa 15.5.2004 o 15.20 hod. došlo na Poľnej ulici v Ľubici, okr. Kežmarok, k zraneniu mal. Reného G, nar. 1998, bytom Ľubica.
Dopravná nehoda s následkom smrti:
Dňa 15.5.2004 o 15.20 hod. došlo na Poľnej ulici v Ľubici, okr. Kežmarok, k zraneniu mal. Reného G, nar. 1998, bytom Ľubica.

Menovaný počas jazdy chcel vyskočiť na prívesný vozík vlastnej výroby, bez EČV, pripojený za traktorom zn. Zetor , ktorý riadil 23-ročný R. B. z Ľubice. Pri vyskakovaní chlapec spadol pod kolesá vozíka a utrpel ťažké zranenie hlavy, ktorému dňa 15.5.2004 o 16.20 hod. v NsP Kežmarok podľahol. Požitie alkoholických nápojov u vodiča zistené nebolo. Telo nebohého sa nachádza v NsP Kežmarok, kde bude na ňom vykonaná pitva. Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224, ods. 1 Tr. zákona. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Väzba:
Dňa 15.5.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Prešove vzatý do väzby obvinený Marek T. , nar. 1979, bytom Nižný Klatov, okr. Košice – okolie, , 6 krát súdne trestaný.
Menovaný je policajným orgánom OSV Prešov - sever ÚJKP OR PZ Prešov stíhaný pre tr. čin krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zákona, ktorého sa dopustil dňa 13.5.2004 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. , kedy z novostavby rodinného domu na vo Finticiach, okr. Prešov, kde pracoval ako brigádnik, ukradol videokameru zn. PANASONIC typ. NV-DSEG, ktorú odpredal neznámej osobe za 2 000, -Sk a peniaze použil pre vlastnú potrebu. Krádežou videokamery vznikla pre poškodeného majiteľa z Fintíc škoda 21 900. -Sk. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov. Vyšetruje OSV Prešov - sever ÚJKP OR PZ Prešov.

Prichytenie pri krádeží vlámaní a väzba
Dňa 15.5.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Starej Ľubovni vzatý do väzby
obv. 30.ročný Marián K. , bytom Plaveč, 4 krát súdne trestaný.
Menovaný je policajným orgánom OSV Stará Ľubovňa ÚJKP OR PZ Poprad stíhaný pre tr. čin krádeže podľa § 247 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona a poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zákona. Obvinený sa v dobe od 13.5.2004 do 14.5.2004 vždy v nočných hodinách vlámal do troch objektov obci Hromoš, okr. Stará Ľubovňa (Obecný úrad, Telovýchovná jednota a predajňa potravín) kde spôsobil škody v celkovej výške 15 040, - Sk.
Obvinený bol pri odchode z predajne zadržaný hliadkou OO PZ Ľubotín. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje OSV Stará Ľubovňa ÚJKP OR PZ Poprad.

Krádež:
Dňa 14.5.2004 oznámil na linku 158 OR PZ Humenné zástupca riaditeľa istej firmy s. r. o. Humenné, že v ich firme, ktorá sa nachádza v objekte Chemesu a. s. Humenné, došlo ku krádeži. Vyšetrovaním bolo zistené, že neznámy páchateľ v dobe od 23.4.2004 do 4.5.2004 nezisteným spôsobom počas prevádzky z prevádzkovej haly uvedenej firmy ukradol 9 544 ks hliníkových cievok na prevíjanie vlákna, ktoré boli voľne uložené na paletách, čím uvedenej fy spôsobil škodu vo výške 954 000. - Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou:
Dňa 15.5.2004 policajný orgán OSV Snina ÚJKP OR PZ Humenné vzniesol obvinenie pre tr. čin porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 2 Tr. zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zákona a pokusu trestného činu porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 8 ods. 1 k § 148c ods. 1 Tr. zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zákona 4 mužom, živnostníkom ( 30-ročný ,24-ročný a dvaja 26-roční). Traja sú zo Sniny a jeden z Belej nad Cirochou. Menovaní dňa 14.5.2004 o 16.00 hod. na štátnej hranici s Ukrajinou v katastri obce Uličské Krivé, okr. Snina, prevzali od dvoch občanov Ukrajiny 197 kartónov cigariet zn. BOSS a PRIMA, označené ochrannou známkou Ukrajiny, ktoré naložili do os. mot. vozidla zn. VAZ 2101 EČV HN- a s týmto chceli ísť do mesta Snina, kde chceli cigarety odpredať.
Ešte v uvedený deň o 22.00 hod. bolo vozidlo v obci Stakčín, okr. Snina, kontrolované policajnou hliadkou OHK PZ Ulič, pri kontrole vozidla bolo zaistené uvedené množstvo cigariet. Uvedením cigariet do obehu by na colnom dlhu vznikla pre SR škoda 94 765. -Sk. Páchatelia sú stíhaní na slobode. Vyšetruje oddelenie skráteného vyšetrovania Snina ÚJKP OR PZ Humenné.

Väzba
Dňa 14.5.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Kežmarku vzatý do väzby obvinený 20-ročný Emil B. , bytom Spišská Bela, okr. Kežmarok, ktorý je stíhaný vyšetrovateľom PZ pre trestné činy krádeže a porušovania domovej slobody podľa § 247 ods. 1, 2, § 238 ods. 1 Tr. zákona, ktorých sa dopustil tým, že jednému známenu zo Spišskej Belej dňa 2.4.2004 pri odchode z návštevy ukradol motorovú pílu čím mu spôsobil škodu 24 000. - Sk. a 29.4.2004 o 13.00 hod. sa po vytlačení okna vlámal do jedného z bytov v Spišskej Belej, odkiaľ ukradol kuchynský riad, čím majiteľovi majiteľovi tak spôsobil škodu 3 000. - Sk.
Časť ukradnutých vecí bola zaistená, časť obvinený predal a peniaze použil pre vlastnú potrebu. Prípad zistili policajti OO PZ Spišská Bela. Prípad vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Väzba
Dňa 14.5.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Starej Ľubovni vzatý do väzby obvinený 21-ročný Michal R. , z Novej Ľubovne, okr. Stará Ľubovňa, ktorý je stíhaný vyšetrovateľom PZ pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 247 ods. 1, 3 písm. b/Tr. zákona.
Menovaný spoločne s ďalšími dvoma mladistvími mládencami pochádzajúcimi z Novej Ľubovne ukradli z neuzamknutej maštale PD Nová Ľubovňa ustajnenú kobylu v hodnote 83 3000. - Sk s postrojom v hodnote 1 785. - Sk a liacami v hodnote 1 428. - Sk, čím spôsobili pre PD Nová Ľubovňa celkovú škodu vo výške 86 513. - Sk. Následne kobylu zabili, rozporciovali a mäso predali náhodným záujemcom a takto získané peniaze spoločne použili pre vlastnú potrebu.
Prípad zistili policajti ÚJKP OR PZ Poprad. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Obvinení mladistvá spolupáchatelia sú stíhaní na slobode. Prípad vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.
 

Vyberte región