Mesto Prešov malo za prvý štvrťrok o asi 35 miliónov vyššie príjmy ako výdavky

18.05.2004 Celý región

Mesto Prešov zaznamenalo za prvé tri mesiace tohto roka príjmy v objeme vyše 233, 6 milióna Sk. Uvedená suma bola podstatne vyššia ako výdavky samosprávy v t...
Mesto Prešov zaznamenalo za prvé tri mesiace tohto roka príjmy v objeme vyše 233, 6 milióna Sk. Uvedená suma bola podstatne vyššia ako výdavky samosprávy v tomto krajskom meste, tie za rovnaké obdobie predstavovali objem bezmála 197 miliónov Sk.

Vyplýva to zo správy o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za 1. štvrťrok 2004, ktorú v pondelok 17. mája prerokovali členovia mestskej rady a o svojich záveroch informovali na tlačovej besede 18. mája v Prešove.
Tunajšie zastupiteľstvo schválilo v novembri 2003 rozpočet mesta na rok 2004 ako vyrovnaný. Príjmy i výdavky by mali dosiahnuť objem 1, 093 miliardy Sk. Predkladateľka správy na rokovanie rady vedúca finančného a plánovacieho odboru Mestského úradu v Prešove Mária Nováková však naznačila, že príjmy i výdavky prešovskej samosprávy sa budú musieť na základe doterajšieho vývoja znížiť o rovnakú sumu a to o 45, 495 milióna Sk.
Z celkových príjmov za prvé tri mesiace roka 2004 predstavovali najvyšší objem bezmála 104, 3 milióna Sk transfery a druhou najobjemnejšie naplnenou položkou boli daňové príjmy - vyše 86, 6 milióna Sk. Mesto Prešov malo za minulý rok dlžobu od štátu na školstve 5, 5 milióna Sk. V minulých mesiacoch dostalo z nej 3, 3 milióna Sk. Z výdavkov boli najobjemnejšie a to v sume vyše 184, 3 milióna Sk bežné výdavky. V hodnotenom období mesto Prešov tiež zaplatilo bezmála 23 miliónov Sk za prehratý súdny spor o vlastníctvo k predajni bývalého tuzexu. Z jedného z účtov mesta sumu stiahol exekútor.
Rozpočtové opatrenia ako súčasť uznesenia i celú správu má prešovský parlament schváliť na svojom zasadnutí 31. mája t. r.

(jj)
 

Vyberte región