Katolíci, evanjelici aj veriaci iných cirkví slávia Svätodušné sviatky

04.06.2017 Bratislava

Bratislava 4. júna (TASR) - Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví slávia dnes, 50 dní po Veľkej noci, Svätodušné sviatky, ktoré v tomto roku pripadajú na 4. a 5. júna. Sú to tretie najvýznamnejšie sviatky po Vianociach a Veľkej noci. Známe sú aj pod názvom Turíce, Letnice a v gréčtine sa nazývajú Pentecoste.

Tieto sviatky približujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľské dielo Ježiša Krista, počnúc jeho narodením, cez smrť a zmŕtvychvstanie až po jeho návrat do neba a zaujatie miesta po pravici Boha Otca. Odtiaľ Ježiš zosiela na apoštolov Ducha Svätého, aby ich posilnil a usmernil, ako majú šíriť svedectvo o Ježišovi Kristovi všetkým národom.

Bola to svätodejinná udalosť, lebo vtedy v Jeruzaleme pod pôsobením Ducha Svätého prijalo vieru v Ježiša Krista okolo tritisíc ľudí. Kniha Skutky apoštolov približuje skutočnosť, keď sa objavil prudký vietor, zvuk z neba a ohnivé jazyky na hlavách apoštolov. Kázni apoštola Petra o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi vtedy porozumeli aj všetci cudzinci, ktorí tam boli prítomní a prijali Ducha Svätého a dali sa pokrstiť. Preto si veriaci v tento sviatok pripomínajú aj vznik a začiatok pôsobenia kresťanskej cirkvi.

K Turíciam sa viažu na Slovensku aj viaceré tradície a pranostiky. Napríklad, už pred príchodom týchto sviatkov sa ľudia v chotároch starali o vyčistenie vodných tokov, mali vyčistiť aspoň jeden prameň alebo studničku. Dodnes sa zachováva turíčna obyčaj stavať máje. Podľa pranostík ľudia mali radosť z jasného a slnečného počasia počas Svätodušných sviatkov, pretože mohli dúfať v hojnosť úrody. Naopak, mokré Turíce vyvolávali obavy z ohrozenia kvality sena i obilia.

V nedeľu, nasledujúcu po sviatku Zoslania Ducha Svätého (11. júna), kresťania oslávia Sviatok Svätej Trojice.

V evanjelických kostoloch čítajú Pastiersky list Zboru biskupov ECAV

V evanjelických kostoloch na Slovensku dnes počas slávnostných služieb Božích čítajú Pastiersky list Zboru biskupov ECAV určený na dnešnú Prvú slávnosť svätodušnú 2017.

"Svätodušné sviatky nám pripomínajú vznik kresťanskej cirkvi. Pôsobením Ducha Svätého došlo k radikálnej zmene najprv v živote Ježišových učeníkov, a potom skrze ich zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi sa otvorili pre "vanutie Ducha" srdcia mnohých ľudí". Aj tieto skutočnosti pripomínajú v Pastierskom liste Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu cirkvi Milan Krivda a biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol.

Biskupi zároveň zdôrazňujú potrebu takýchto zmien aj v dnešných časoch a konštatujú, že sviatky Zoslania Ducha Svätého sú svedectvom o tom, že zmena prichádza ako "dar zhora". Pripomínajú veriacim, že skutočná zmena nikdy nie je dôsledkom vonkajšieho prinútenia, ale vnútornej premeny človeka. Povzbudzujú ich k tomu, aby sa otvorili pôsobeniu Ducha Svätého vo svojich životoch.

Misijným stretnutím v Lubine si ECAV pripomína 500. výročie reformácie

Slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou sa dnes dopoludnia začalo v Evanjelickom kostole v Lubine v okrese Nové Mesto nad Váhom 11. seniorálne stretnutie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

Ako TASR informovala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Edita Škodová, misijné podujatie nazvané Oslobodení Božou milosťou sa koná pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Na Slávnostných službách Božích v evanjelickom kostole v Lubine kázala biskupka Slovenskej synody Sion z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Wilma Kucharek. Liturgoval generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková a ďalší duchovní z Považského seniorátu.

„V Kultúrnom dome Gustáva Zocha v Lubine sú nainštalované putovné výstavy Vyšívaná história ECAV na Slovensku, 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku, ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a vydavateľstva Tranoscius,“ priblížila Škodová.

Popoludní vystúpi s prednáškou o histórii reformácie na území Považského seniorátu Jozef Karlík. Do programu prispejú deti z Cirkevného zboru Trenčianske Stankovce, spevokoly z Nitrianskej Stredy, Krnče, Zemianskeho Podhradia, Podlužian, Lubiny, Uhrovca, Kšinnej a Bziniec pod Javorinou. Odznejú tiež organové skladby v podaní Martina Augustína a Lívie Fraňovej.

„Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Považského seniorátu. Na záver predsedníctvo Považského seniorátu odovzdá putovnú štandardu reformácie predsedníctvu Myjavského seniorátu,“ uzavrela Škodová.
 

Vyberte región