Kresťania dnes slávia sviatok dvojice apoštolov svätých Petra a Pavla

29.06.2017 Bratislava

Bratislava 29. júna (TASR) - Sviatok dvojice apoštolov Petra a Pavla, považovaných za zakladateľov kresťanskej cirkvi, si dnes pripomínajú kresťania na Slovensku i vo svete. Obaja šíritelia viery v Ježiša Krista podľa tradície zomreli mučeníckou smrťou v ten istý deň v Ríme za čias cisára Nera a jeho prenasledovania kresťanov pravdepodobne v roku 67.

V katolíckej cirkvi je 29. jún prikázaným sviatkom, konajú sa sv. omše a tradičná zbierka Halier sv. Petra určená na pomoc odkázaným alebo na opravu kostolov. Kresťanské cirkvi a ich veriaci v tento deň vyjadrujú Bohu vďaku za službu apoštolov Petra a Pavla, za ich šírenie viery a za zachovanie viery, spomínajú na misijné dielo týchto apoštolov.

Dnešný deň je veľkým a prikázaným sviatkom svätých, slávnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla aj v gréckokatolíckej cirkvi východného obradu. Svätí apoštoli Peter a Pavol sú patrónmi Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie od jej vzniku v roku 2008.

V Katedrále Povýšenia sv. Kríža pri Ondrejskom cintoríne budú dnes pri príležitosti spomínaného sviatku dve sväté liturgie. Prvá, cirkevno-slovanská sv. liturgia sa začala ráno o 7.00 h a odpustová slávnosť v slovenčine sa koná večer o 17.00 h a slúžiť ju bude bratislavský eparcha Peter Rusnák. V nasledujúci deň, 30. júna, gréckokatolíci oslávia Zbor všetkých dvanástich apoštolov.

Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne, kde ho Ježiš povolal za apoštola. Zmenil mu meno na Peter, t.j. Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Býva zobrazený v žltom rúchu ako nositeľ kľúčov od kráľovstva nebeského.

Svätý Pavol, pôvodným menom Šavol, študoval v Jeruzaleme. Bol najprv prenasledovateľom kresťanov, neskôr však prijal kresťanskú vieru a stal sa veľkým šíriteľom viery v Ježiša Krista medzi pohanmi. Býva zobrazovaný pri poprave mečom, jeho znakom je kniha alebo zvitky posolstiev.

Tradícia hovorí, že Petra ukrižovali dolu hlavou v Ríme na Vatikánskom vŕšku a Pavol ako rímsky občan bol sťatý pri Ostijskej bráne.
 

Vyberte región