Chudík vidí svoje členstvo vo Výbore pre regióny ako príležitosť na prezentáciu

22.05.2004 Celý región

Príležitosť na predstavenie predností a možností Prešovského kraja vidí predseda tohto vyššieho územného celku Peter Chudík vo svojom členstve vo Výbore pre ...
Príležitosť na predstavenie predností a možností Prešovského kraja vidí predseda tohto vyššieho územného celku Peter Chudík vo svojom členstve vo Výbore pre regióny, poradnom orgáne Európskej únie. Na tlačovej konferencii v Prešove 19. mája informoval o svojom pobyte v Dubline 14. mája.

Počas neho prezentoval Prešovský samosprávny kraj (PSK). \"Stretla sa s veľmi priaznivým ohlasom, \" povedal. V takýchto aktivitách mieni ďalej pokračovať.
Plným členom Výboru pre regióny je predseda PSK od 1. mája t. r. Zo štyroch politických skupín Výboru si vybral prácu v Európskej aliancii 2004.
Výbor založili v roku 1994 a v súčasnosti má 344 členov. Chudík je najnovším členom za SR, dovedna vo všetkých politických skupinách sú deviati zástupcovia zo SR. Najbližšie zasadnutie skupiny Európska aliancia 2004 by sa malo uskutočniť na území Prešovského kraja.

(jj)
 

Vyberte región