Vedecká konferencia i výstava o duchovnom živote pravoslávnej cirkvi

08.04.2008 Prešov

Prešov 8. apríla (TASR) – Pravoslávna bohoslovecká fakulta (PBF) Prešovskej univerzity (PU) pripravuje na najbližšie týždne niekoľko podujatí, ktoré by mali prezentovať nielen jej aktivity, ale aj duchovný život ...
PBF má v súčasnosti viac ako 500 poslucháčov denného i externého štúdia, v troch učebných odboroch: učiteľstvo, pravoslávna teológia a sociálna a charitatívna práca. Študujú na nej najmä študenti zo Slovenska, Českej republiky, Srbska, ale i z Moldavska, Gruzínska a Etiópie. V rámci medzinárodnej spolupráce ERASMUS majú možnosť bohoslovci absolvovať študijné stáže na univerzitách v Prahe, Mníchove a Aténach.
PBF v Prešove sa ako jediná na Slovensku venuje výučbe novogréckeho jazyka na Katedre gréckeho jazyka a kultúry. Na jej pôde vznikla aj prvá učebnica na Slovensku. V tejto súvislosti pripravili na 16. apríla prezentáciu činnosti katedry v priestoroch univerzitnej knižnice. V priestoroch auly fakulty 17. apríla otvoria výstavu viac ako 100 vzácnych fotografií Svätej Hory Athos, ktorá je považovaná za centrum pravoslávnej duchovnosti a prístup na toto územie má len 10 návštevníkov denne.
Vyvrcholením akademického roka bude medzinárodná vedecká konferencia Sviatostný život v pravoslávnej cirkvi, ktorá sa uskutoční 13. a 14. mája v Prešove.
 

Vyberte región