Predseda VÚC Prešov odišiel do Krakova chystať Fórum regiónov V4

25.05.2004 Celý región

Na stretnutie v príprave konferencie Fórum regiónov krajín Višegradskej skupiny odišiel 20. mája do Krakova predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Pe...
Na stretnutie v príprave konferencie Fórum regiónov krajín Višegradskej skupiny odišiel 20. mája do Krakova predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík.

Konferencia sa má uskutočniť v októbri t. r. s cieľom posúdiť viaceré aspekty narastajúcich multilaterálnych kontaktov medzi regiónmi členských krajín Višegradskej štvorky.

Chudík iniciatívu poľskej strany zorganizovať takéto fórum privítal a pred odchodom na prípravné stretnutie povedal, že vidí v ňom platformu na výmenu veľmi cenných skúsenosti z fungovania regionálnej samosprávy. Obsahom terajších dvojdňových rokovaní zástupcov samospráv susediacich regiónov z Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska má byť vypracovanie programovej koncepcie zvolaného fóra a stanoviť základy diskusie na ňom.
Predseda PSK má v programe pobytu v Krakove aj podpis memoranda k otázkam hraničných priechodov. Dokument by mal podpísať spolu so svojím partnerom maršálkom Malopoľského vojvodstva a predsedom Žilinského samosprávneho kraja.
(jj)
 

Vyberte región