Presne pred 100 rokmi sa narodil komunistický normalizátor Vasiľ Biľak

11.08.2017 Svidník

Krajná Bystrá/Bratislava 11. augusta (TASR) – Od narodenia vysokého komunistického funkcionára, signatára tzv. pozývacieho listu vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968 a kľúčového predstaviteľa neostalinského dogmatizmu v Komunistickej strane Československa (KSČ) Vasiľa Biľaka uplynulo dnes sto rokov.

Vasiľ Biľak sa narodil v období Rakúsko-Uhorska 11. augusta 1917 v dnešnej slovenskej obci Krajná Bystrá v rusínskej roľníckej rodine ako Vasil Gyula. Otec mu zomrel, keď mal tri roky a matka keď mal 11 rokov. Mal sedem súrodencov, z ktorých prežil len starší brat Dimitrij.

V mladosti sa vyučil za krajčíra v Hradci Králové (dnes Česko) u Františka Rouska. Vo veku 19 rokov vstúpil do komunistických Červených odborov, pre ktoré v Bratislave aj šil. Počas druhej svetovej vojny po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) bol ako jeho aktívny účastník zranený.

Po skončení druhej svetovej vstúpil do KSČ. V 50. rokoch minulého storočia pracoval na krajskom výbore Komunistickej strany Slovenska (KSS) v Bratislave a študoval na Vysokej škole politickej Ústredného výboru (ÚV) KSČ v Prahe. Od 50. rokov do konca 80. rokov zastával post člena ÚV KSČ, od 50. rokov do konca 60. rokov bol tajomníkom a členom predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS), na prelome 50. rokov a 60. rokov bol povereníkom školstva a kultúry a ministrom československej vlády bez kresla, od polovice 50. rokov do polovice 60. rokov bol poslancom Slovenskej národnej rady (SNR), pričom v rokoch 1960-1963 zastával post podpredsedu SNR, v roku 1968 zastával post prvého tajomníka ÚV KSS a od konca 60. rokov do začiatku 70. rokov bol členom ÚV KSS.

V rámci svojej politickej kariéry bol v období rokov 1963-1968 členom Predsedníctva Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky (NZ ČSSR) a od roku 1969 do 28. decembra 1989 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky (SĽ FZ ČSSR). Od novembra 1968 do decembra 1988 bol tiež tajomníkom ÚV KSČ pre zahraničnú politiku a ideológiu.

V roku 1968 patril Vasiľ Bilak k jedným zo signatárov tzv. pozývacieho listu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968, na základe ktorého sa v noci z 20. na 21. augusta 1968 začala okupácia ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy. Bol jedným z ideologických autorov publikácie KSČ "Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti od XIII. zjazdu KSČ" z roku 1970 a tiež jedným z hlavných predstaviteľov tzv. obdobia komunistickej "normalizácie" v ČSSR.

V decembri 1989 bol vylúčený z KSČ. Za svoje činy v období pred rokom 1989 nebol nikdy odsúdený ani potrestaný, pretože v januári 2011 bol súdny proces Úradom špeciálnej prokuratúry SR zastavený. Do svojej smrti žil spolu so svojou dcérou Nadeždou a jej manželom Jozefom Ševcom v bratislavskej vile pod Slavínom.

Vasiľ Biľak umrel 6. februára 2014 v Bratislave.

Biľakovi odhalili bustu v jeho rodnej obci Krajná Bystrá v okrese Svidník 21. februára 2015, rok po jeho smrti. Od prvého dňa pomník vzbudil protichodné reakcie verejnosti. Veľká časť občanov ho vnímala ako provokáciu. Hneď na druhý deň po odhalení pamätník aktivisti (výtvarníci) postriekali červenou farbou. Bustu Biľaka krátko po jej poškodení niekto ukradol. Celú záležitosť riešil Okresný súd vo Svidníku, ktorého senát postúpil vec na priestupkové konanie.
 

Vyberte región