Poľnohospodárske komory V4 a Ukrajiny deklarovali v Levoči spoločné záujmy

16.04.2008 Levoča

Levoča 16. apríla (TASR) - Poľnohospodárske komory krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Ukrajiny na dvojdňovom stretnutí v Levoči deklarovali spoločný záujem o vytvorenie rovnocenného podnikateľského prostredia pre farmárov ...
Na dnešnej tlačovej besede po svojom rokovaní zdôraznili záujem zachovať systém vyplácania priamych platieb formou jednotnej platby na plochu v krajinách, ktoré sa pre túto formu rozhodnú, až do roku 2013. Pre nové členské krajiny únie požadujú postupný nábeh platnosti všetkých podmienok krížového plnenia a ich väzieb na poskytovanie podpôr pre poľnohospodárov. Navrhujú zachovať intervenčné mechanizmy v sektore obilnín aspoň pre pšenicu a kukuricu. Odporúčajú tiež prehodnotiť vplyv prípadného zrušenia podpory pestovania energetických plodín na trh EÚ a vnútorné trhy členských krajín. Predstavitelia komôr trvajú na nemennosti schváleného rozpočtu EÚ na roky 2007 až 2013.
Na margo problémov v chove ošípaných na Slovensku predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík konštatoval, že \"chov ošípaných je v kríze, pokračuje jeho likvidácia. V porovnaní s rokom 1991, keď slovenskí poľnohospodári chovali 2500.000 kusov, v súčasnosti poklesli stavy na úroveň asi 950.000 kusov. Ročná spotreba bravčového mäsa v rámci Slovenska je 220.000 ton, pričom 120.000 ton musíme dovážať\".
Na otázku TASR o prioritách komôr V4 vo vzťahu k únii a medzinárodným organizáciám odpovedal, že podpísali výzvu, ktorou žiadajú o zníženie členského príspevku, keďže na úroveň priamych platieb sa dostanú až v roku 2013.
Ďalším z problémov, ktorý znepokojuje predstaviteľov komôr krajín V4, je narastajúci predaj poľnohospodárskej pôdy zahraničným spoločnostiam a podnikateľom v prvovýrobe. Vyzvali preto národné vlády, aby v maximálne možnej miere zavádzali a využívali opatrenia na ochranu vlastníkov a súčasných užívateľov pôdy, ktorí majú záujem na nej ďalej podnikať.
Nasledujúce stretnutie predstaviteľov poľnohospodárskych komôr V4 bude 19. až 20. júna 2008 v meste Ľvov na Ukrajine.
 

Vyberte región