Predstavili prvú učebnicu novogréckeho jazyka na Slovensku

16.04.2008 Prešov

Prešov 16. apríla (TASR) – Predstavením učebnice novogréckeho jazyka sa dnes začala prezentácia Katedry gréckeho jazyka a kultúry Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (PBF PU) v priestoroch univerzitnej knižnice.
Stoštyridsaťstranová učebnica s názvom \"Učíme sa novogrécky jazyk \" je spoločným dielom Jána Zozuľaka a Dany Zozuľakovej a je určená predovšetkým učiteľom stredných škôl a záujemcom o jazykové kurzy. Je to vôbec prvá učebnica gréčtiny vydaná na Slovensku. Autori využili pri jej zostavení niekoľkoročné skúsenosti z pedagogickej i prekladateľskej praxe. Podľa Jána Zozuľaka je zostavenie učebnice prirodzenou reakciou na spoločensko-politické zmeny posledných rokov, súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ, otvorením trhov, rozvojom turizmu a cestovného ruchu.
Katedra gréckeho jazyka a kultúry PBF PU vznikla v minulom roku. Špecializuje sa na výučbu novogréckeho jazyka ako voliteľného predmetu na fakulte. Jej snahou bude v najbližšom období rozširovať spoluprácu s partnerskými univerzitami v Grécku v oblasti organizovania letných jazykových kurzov pre záujemcov zo Slovenska, pripraviť slovensko-grécky slovník a pokúsia sa získať akreditáciu na vyučovanie gréckeho jazyka. Podľa vedúceho katedry Štefana Šaka vyučovanie gréčtiny, ktoré budú poskytovať aj záujemcom z ostatných fakúlt, posilní pozíciu Prešovskej univerzity v systéme vysokých škôl na Slovensku.
 

Vyberte región