Historické jadro mesta láka čoraz viac turistov

18.04.2008 Bardejov

Prešov/Bardejov 18. apríla (TASR) - Zápis lokality \"Historické jadro mesta Bardejov a Židovské suburbium\" do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa uskutočnil v roku 2000 na 24. zasadnutí Výboru ...
\"Zaradenie tejto lokality do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO prinieslo mestu nepochybne vyššiu atraktivitu, čo sa odzrkadľuje najmä v turistickom ruchu. Mesto, ale aj tamojšie múzeum, získalo možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na obnovu a ochranu kultúrnych pamiatok, \" uviedla pre TASR Janka Koreňová z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Dominantou historického jadra Bardejova je predovšetkým rímskokatolícky Kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia, v ktorom sa napriek požiaru koncom 19. storočia zachovalo unikátne interiérové vybavenie. Najpozoruhodnejší je súbor 11 gotických krídlových oltárov. V strede bardejovského námestia je radnica zo začiatku 16. storočia, ktorú mnohí historici považujú za prvú renesančnú stavbu na Slovensku. Dnes sa v budove radnice nachádzajú najcennejšie exponáty Šarišského múzea. Dôležitou súčasťou zóny je opevnenie, ktoré je jedným z najdokonalejších gotických opevnení v strednej Európe. Jeho úlohou v minulosti bola ochrana pred vpádom tureckých vojsk. O osídlení tohto územia niekoľkými národnostnými menšinami svedčí aj architektúra budov, respektíve meštiackych domov, ktoré obkolesujú veľkolepé trhové námestie Bardejova.
Zo zápisu do listiny UNESCO vyplývajú pre Slovensko najmä záväzky týkajúce sa ochrany zóny i objektov. Podľa Koreňovej Krajský pamiatkový úrad v ročných intervaloch monitoruje celkovú lokalitu, ako aj jednotlivé nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne. Každých šesť rokov sú povinní pre UNESCO vypracovať súhrnnú správu o ochrane svetového kultúrneho dedičstva.
 

Vyberte región