Euro v učebných osnovách budúcich manažérov i učiteľov

20.04.2008 Prešov

Prešov 20. apríla (TASR) - Témy týkajúce sa zavedenia spoločnej európskej meny intenzívne zaraďujú do svojich učebných osnov aj fakulty Prešovskej univerzity.
Predovšetkým ide o učebné odbory Katedry ekonomiky a ekonómie, ktorá v tejto súvislosti pripravila aj niekoľko separátnych prednášok o vzniku európskej menovej únie, kritériách Maastrichtskej zmluvy, peňažnom trhu a základných druhoch národohospodárskych politík jednotlivý štátov EÚ.
Ako pre TASR uviedla prorektorka PU Ivana Cimermanová, \" prechod na novú európsku menovú jednotku je taká dôležitá skutočnosť, že sa jej nedalo vyhnúť v žiadnom prednášanom predmete Katedry financií a účtovníctva. Poslucháči musia zvládnuť spôsoby prepočtu a väzby cez účtovanie jednotlivých položiek až po spôsob prepočtu do podnikových výkonových noriem. Dôraz v príprave kladieme aj na zmeny postavenia slovenských bánk a najmä centrálnej banky v transformačnom procese. Vo výučbe bankovníctva je niekoľko kapitol venovaných histórii európskej integrácie a v rámci toho aj podrobný harmonogram prechodu na euro. \"
Na seminároch, ktoré sú venované podnikateľskej činnosti pripravili vysokoškolskí pedagógovia modelové situácie, ktoré môžu nastať v podnikateľskom sektore pri prechode na euro. V tejto súvislosti bol realizovaný výskum, ktorý sa týkal pripravenosti malých a stredných podnikov na prijatie eura, do ktorého sa aktívne zapojili práve študenti. Problematiku eura pravidelne zaraďujú aj medzi témy záverečných diplomových prác.
Keďže univerzita pripravuje na povolanie predovšetkým budúcich učiteľov základných a stredných škôl, postupne zapracovávajú tému eura aj do teórie a didaktiky jednotlivých aprobačných predmetov.
 

Vyberte región