Poslanci schválili zámer odkúpiť pozemky a akcie priemyselného parku

24.04.2008 Prešov

Prešov 23. apríla (TASR) – Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dnes prešovskí poslanci schválili zámer na odkúpenie pozemkov firmy CI Regio, s. r. o. , a akcií IPZ Prešov, ktoré implementujú projekt výstavby ...
Poslanci požiadali primátora mesta, aby na májové zasadnutie mestského parlamentu, predložil všetky zmluvy súvisiace s kúpou pozemkov CI Regio a akcií IPZ vrátane zmluvných garancií v súvislosti s ďalšou implementáciou. Uznesením žiadajú radnicu, aby predložila znalecké posudky na firmu IPZ a predmetné pozemky a rovnako aj projekt pre prípad, že sa výstavba nebude ďalej realizovať.
Z návrhu uznesenia o zámere odkúpiť pozemky a akcie spomínaných firiem sa poslanci zhodli na tom, že celková suma musí byť maximálne vo výške znaleckého posudku a v žiadnom prípade neprekročí 157 miliónov Sk (4,85 milióna eur).
Zastupiteľstvo plánuje schválením zámeru odstrániť nedostatky, ktoré mestu bránia získať finančnú štátnu podporu. Ministerstvo hospodárstva (MH SR) v lete minulého roku pozastavilo štátnu pomoc vo výške 228,5 milióna Sk (7,07 milióna eur), pretože mesto Prešov nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa priemyselný park buduje. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uvoľní finančné prostriedky len za predpokladu, že mesto priemyselný park odkúpi.
\"Tento projekt bývalého zastupiteľstva a bývalého primátora som zdedil ako veľkú ťažobu. Chceme to riešiť, nechceme však znášať riziká, že budeme vracať štvrť miliardy korún do štátneho rozpočtu, Toto je snaha o určitý kompromis a pokiaľ sa podarí, je možné dokončiť priemyselný park za financie z európskych fondov, \" uviedol pre TASR primátor mesta Pavel Hagyari. Svoje nesúhlasné stanovisko s odkúpením pozemkov, ako aj riziká, ktoré by mohli nastať, uviedol pre TASR hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik: \"Prvé riziko je, že nedostatky, ktoré sa stali pri predkladaní projektu, sa už nedajú odstrániť a následne by mohol kontrolný orgán celú zmluvu zrušiť. Druhé riziko vidím v tom, že sa nepodarí dodržať harmonogram realizácie do 31. apríla. Konečne tretím rizikom je, že ideme kupovať spoločnosť so základným imaním 20 miliónov korún a podľa nášho auditu ani nevieme, čo všetko v tej spoločnosti je a aké riziká z toho plynú. \"
Miroslav Remeta zo spoločnosti IPZ Prešov, ktorá projekt implementuje, dúfa, že sa podarí poslancom prijať také rozhodnutie, ktoré pomôže projekt výstavby parku dokončiť. Ako dodal pre TASR, \"my očakávame, že sa to splniť dá. Je to však možné len vtedy, ak sa kompetentní pracovníci mesta budú snažiť projekt dokončiť a nie zrušiť grant\".
O zámere odkúpiť predmetné pozemky a akcie dnes rozhodovalo 29 poslancov, z ktorých 21 hlasovalo za, sedem sa zdržalo a jeden nehlasoval. Odkúpenie pravdepodobne zastupiteľstvo prerokuje na májovom mimoriadnom zasadnutí.
(1 EUR = 32,341 SKK)
 

Vyberte región