Ľutinský miniskanzen prilákal na pútnické miesto viacej turistov

10.09.2017 Sabinov

Ľutina 10. septembra (TASR) – Slovensko-poľské pohraničie je bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo. Významným prvkom spoločnej histórie je drevená sakrálna architektúra. V Prešovskom kraji sa v spolupráci s poľskými partnermi podarilo opraviť a spropagovať drevené chrámy s finančnou podporou Európskej únie, čo pomohlo podpore cestovného ruchu v tomto prihraničnom regióne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.

Keďže jednotlivé drevené chrámy sú roztrúsené po celom regióne a ukryté v malých dedinkách mimo centier turistického ruchu, vznikla myšlienka predstaviť ich verné zmenšeniny na jednom mieste. Významnou aktivitou Gréckokatolíckej cirkvi je inštalácia 20 miniatúr drevených chrámov v mierke 1:10 na významnom Mariánskom pútnickom mieste v obci Ľutina v okrese Sabinov. Projekt sa realizoval v dvoch etapách v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007-2013. Na jeseň 2011 v areáli ľutinskej baziliky sprístupnili miniskanzen s replikami desiatich chrámov najmä z okolia Sniny a Sobraniec.

V druhej etape projektu v roku 2013 miniskanzen doplnili o ďalších desať makiet chrámov z okolia Bardejova. Areál je oplotený, pribudli chodníky, osvetlenie a informačné tabule. Súčasťou projektu bolo vydanie prezentačnej publikácie o miniskanzene, sprievodcu po drevených chrámoch a reklamných letákov. Partnermi projektu na poľskej strane boli cirkevné inštitúcie, kultúrne organizácie a charita, ktoré sa usilujú o záchranu a prezentáciu sakrálnej architektúry.

Miniskanzen ako turistický produkt už prilákal mnohých návštevníkov. Pravidelne sa tu koná medzinárodný maliarsky plenér. Aktuálne tu tvoria umelci z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Jeleňová doplnila, že v náboženskom cestovnom ruchu je veľký potenciál. PSK sa stal koordinátorom medzinárodného projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu, ktorého ambíciou je na slovensko-poľskom pohraničí vytvoriť novú pútnickú trasu a doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych pútnických miestach v Ľutine, Levoči, Litmanovej a Gaboltove. Projekt uspel v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014–2020. Je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Preinvestuje sa približne 4,3 milióna eur, z toho na slovenskej strane viac ako 2,1 milióna eur.
 

Vyberte región