Panna Mária sa stala patrónkou viacerých štátov

15.09.2017 Celý región

Bratislava 15. septembra (TASR/TERAZ.sk) - Katolíci na Slovensku slávia 15. septembra sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. V Slovenskej republike je 15. september deň pracovného pokoja.

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie siahajú do 15. storočia. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, keď o ňom hovorili na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Pápež Pavol VI. v roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.

TASR sa pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie pozrela, akých svätých majú za patrónov či patrónky iné štáty.

Sedembolestná Panna Mária sa okrem Slovenska stala aj patrónkou ďalších krajín, napríklad Poľska, Maďarska, Malty.

Panna Mária Nepoškvrneného Počatia je patrónkou najmä španielsky a portugalsky hovoriacich krajín: Španielska, Portugalska, Argentíny, Brazílie, Čile, ale aj Filipín, ďalej Guatemaly, Kolumbie, Kórejskej republiky a Japonska (od roku 1998), Mexika, Nikaraguy, Paraguaja, Peru.

Európa má šesť patrónov - troch mužov a tri ženy.
Sú nimi:
Svätý Benedikt z Nursie (480-547) za patróna Európy ho vyhlásil v roku 1964 pápež Pavol VI.
Sv. Benedikt z Nursie

Svätí Konštantín (Cyril, 826/827 - 869) a Metod (815 - 885), ktorých si na Slovensku pripomíname 5. júla, ich cirkevný sviatok pripadá na 14. februára, sú patrónmi Európy od roku 1980 vďaka pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Sv. Cyril a sv. Metod

Svätú Katarínu Siensku (1347-1380) za patrónku Európy spolu so svätou Brigitou Švédskou (1303-1373), svätou Teréziou Benediktou, vlastným menom Edita Steinová (1891-1942), v jubilejnom roku 2000 vyhlásil Ján Pavol II.

ČESKÁ REPUBLIKA
Má viacero svätých patrónov, napríklad sv. Anežku Českú, ktorá žila v 13. storočí, sv. Jana Nepomuckého (14. storočie), sv. Václava (10. storočie), sv. Víta (okolo 297 - okolo 304) alebo sv. Vojtecha (956-997, v zahraničí známy pod birmovným menom Adalbert z Prahy), ktorý je aj patrónom Poľska. Aj sv. Stanislav (1030-1079), biskup a mučeník, je patrónom Poľska.

POĽSKO
Čierna Madonna Čenstochovská (Czarna Madonna alebo Matka Boska Czestochowska), sv. Vojtech (956-997), sv. Stanislav (1030-1079).

MAĎARSKO
Kráľ, svätý Štefan I. Uhorský (okolo 969/975 - 1038).

UKRAJINA
Veľkovojvoda, svätý Vladimír I. (okolo 956-1015) z Kyjeva je patrónom Ukrajiny.

BULHARSKO
Svätý Ivan Rilský (876-946) je uctievaný ako patrón Bulharska.

FRANCÚZSKO
Svätý Dionýz (francúzsky: Denis) z Paríža je patrónom Francúzska, rovnako aj sv. Martin z Tours (okolo 316 - 397), znázorňovaný je, ako sa delí o svoj plášť. Svätá Jana z Arku (asi 1412-1431) sa radí medzi patrónov Francúzska.

TALIANSKO
Patrónom je zakladateľ rehole františkánov sv. František z Assisi (asi 1181-1226). Aj sv. Katarína Sienská (1347-1380) je patrónkou Talianska.

ŠPANIELSKO
Diakon a mučeník, sv. Vavrinec je patrónom Španielska.

ŠVÉDSKO
Svätá Brigita Švédska, spolupatrónka Európy, je aj patrónkou Švédska.

ÍRSKO
Za patróna sa považuje misionár Írska sv. Patrik (okolo 400/461 alebo 491).

JAPONSKO, INDIA
Majú spoločného patróna, patróna Ďalekého východu, ktorým je kňaz a misionár sv. František Xaverský (1506-1552).
 

Vyberte región