Mihál: Rušenie živnosti za porušenie zákona je neprimerané

10.10.2017 Bratislava

Bratislava 10. októbra (TASR) - Opoziční poslanci odmietajú, aby sa novelou zákona zaviedlo zrušenie živnostenského oprávnenia, ak sa subjekt dopustí správneho deliktu, ktorý definuje legislatíva. Túto zmenu má priniesť novela zákona o účtovníctve, ktorú do parlamentu prišiel predstaviť minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Vypustiť ustanovenie, ktorým sa majú rozšíriť sankcie za porušenie zákona o účtovníctve, navrhujú opoziční poslanci. Návrh predstavil Jozef Mihál (nezaradený). "Takáto sankcia je neprimeraná a diskriminačná. Takáto novinka dnes v daňových zákonoch neexistuje. Ak platenie daní je o peniazoch a vedenie účtovníctva je tiež o peniazoch, mala by nasledovať peňažná pokuta, ale nie zrušenie oprávnenia na podnikanie. Finančné pokuty sú absolútne postačujúce," tvrdí Mihál.

Podľa opozičných poslancov môže mať táto zmena v prípade právnických osôb dokonca negatívny účinok v tom, že zrušením živnostenského oprávnenia pre porušenie zákona môže takýmto subjektom uľahčiť situáciu a ušetriť náklady na likvidáciu alebo konkurz. "Navyše porušenie zákona o účtovníctve je možné dokázať len daňovou kontrolou a tá v prípade nekontaktných daňovníkov ani nebude mať možnosť byť otvorená," argumentoval Mihál.

V prípade fyzických osôb je podľa neho návrh diskriminačný v tom, že návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia môže byť vznesený len voči fyzickej osobe, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. "Takýto návrh nemôže byť vznesený voči fyzickým osobám, ktoré vedú daňovú evidenciu alebo evidencie povinné k paušálnemu uplatneniu daňových výdavkov, nakoľko tieto nie sú zaradené medzi účtovné sústavy," podotkli v pozmeňujúcom návrhu poslanci.

Ich návrh podporil aj Eduard Heger (OĽaNO). "Rozumiem, že je to len možnosť. Zákon hovorí, že len môže dôjsť ku zrušeniu. Dáva však rozhodovanie do rúk konkrétnych ľudí a nie sú taxatívne vymedzené podmienky," podotkol, prečo podporuje pozmeňujúci návrh.

Novelu zákona o účtovníctve predložilo ministerstvo financií (MF) SR s cieľom pokračovať v boji s daňovými podvodmi. "Zároveň z aktualizovaného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 vyplynula nová požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty archivácie účtovných dokladov na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti konania," ozrejmilo ministerstvo.

Ďalším cieľom novely je zaviesť možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky. "Navrhujú sa úpravy na odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva," priblížilo MF SR.

Právnou normou sa majú upraviť aj oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok pri zanikajúcej účtovnej jednotke, ako aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. Ide o prípady, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho vzoru.
 

Vyberte región