Poslanci definitívne schválili zmeny v oblasti účtovníctva

11.10.2017 Bratislava

Bratislava 11. októbra (TASR) - Na Slovensku sa zavedie inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú dnes definitívne schválil parlament.

Novelu zákona o účtovníctve predložil rezort financií s cieľom pokračovať v boji s daňovými podvodmi. "Zároveň z aktualizovaného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 vyplynula nová požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty doby archivácie účtovných dokladov na 10 rokov z dôvodu zabezpečenia účelnosti konania," ozrejmilo ministerstvo.

Ďalším cieľom novely je zaviesť možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky. "Navrhujú sa úpravy na odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva," priblížilo MF SR.

Právnou normou sa upravia aj oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok pri zanikajúcej účtovnej jednotke, ako aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. Ide o prípady, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho vzoru.

Parlament dnes posunul do druhého čítania aj novelu colného zákona, ktorá reaguje najmä na zistené nedostatky z aplikačnej praxe. Právnou normou sa zároveň do slovenskej legislatívy ukotvia viaceré nariadenia Európskej komisie. "Cieľom návrhu zákona je zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu Únie," priblížilo MF SR.

Novelou sa ustanoví aj postup vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov pri celkovej záruke na colný dlh. Upraviť sa majú aj podmienky nakladania s tovarom, ktorý bol zaistený alebo prenechaný v prospech štátu.
 

Vyberte región