Taliansky investor plánuje vybudovať závod za viac ako miliardu korún

13.05.2008 Sabinov

Lipany/Prešov 13. mája (TASR) – Mesto Lipany sa dohodlo s predstaviteľmi spoločnosti Fonderia di Torbole SpA na postupe pri príprave novej investície, ktorú plánuje táto talianska strojárska firma realizovať v priemyselnom ...
\"Severotalianska spoločnosť Fonderia di Torbole SpA, ktorá podniká v oblasti výroby kotúčových bŕzd do automobilov, má záujem v Lipanoch postaviť fabriku za 35 až 45 miliónov eur (1,11 až 1,43 miliardy Sk). Nové haly by mali vyrásť na ploche 80.000 štvorcových metrov a v novom závode by malo nájsť prácu v horizonte troch rokov približne 250 zamestnancov, \" uviedol pre TASR Vokáľ.
Spoločnosť je významným dodávateľom komponentov pre automobilky Peugeot, Volkswagen, Audi a General Motors. Svoje zámery prezentovali jej predstavitelia poslancom i občanom Lipian na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve minulý týždeň. Následne na to podpísali s vedením mesta Memorandum o porozumení. Samospráva sa v ňom zaviazala, že uzavrie so spoločnosťou Fonderia di Torbole, alebo s jej dcérou EF Components, s. r. o. , Bratislava nájomnú zmluvu. Jej predmetom bude dlhodobý prenájom pozemkov a infraštruktúry, ktoré tvoria priemyselný park s rozlohou 80.000 m2, a to na 15 rokov. Prenájom bude uhrádzaný ročne formou štyroch splátok a bude každoročne upravovaný o výšku inflácie. Zmluva umožní investorovi vykonávať všetky potrebné práce tak, aby bola zabezpečená riadna a plynulá výstavba závodu, ako aj samotná výroba. Mesto zároveň uzavrie s investorom kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré tvoria priemyselný park a sú predmetom nájomnej zmluvy. Prevod vlastníckeho práva nadobudne účinnosť až po uplynutí dohodnutej doby nájmu podľa nájomnej zmluvy. Talianska spoločnosť sa v memorande zaviazala realizovať investície do priemyselného parku do 36 mesiacov od uzavretia zmlúv. V období od podpisu dohody až do podpisu zmlúv alebo prípadného ukončenia tejto dohody bude Fonderia di Torbole poukazovať 1000 eur (31.780 Sk) mesačne v prospech mesta Lipany ako náhradu za realizovaný technický prieskum.
Podľa Vokáľa musí mesto do konca tohto roka odkúpiť približne tri hektáre pozemkov neznámych vlastníkov v správe štátu, ktoré stále bránia konečnej kolaudácii priemyselného parku. Samospráva už na tento účel vyčlenila 3 milióny Sk (94.399 eur) a k dohode so štátom by podľa Vokáľa malo dôjsť v priebehu troch mesiacov. Do pozemkov a vybudovania infraštruktúry priemyselného parku doteraz investovali 54 miliónov Sk (1,7 milióna eur). Takmer 95 % dotácie na park im poskytla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci štátnej pomoci.
O investícii v Lipanoch uvažuje aj spoločnosť TEPROFA Považská Bystrica, ktorá by chcela vybudovať prevádzku na ploche 7000 m2 a v priebehu troch rokov zamestnať v regióne 50 ľudí vo výrobe kovových konštrukcií. Miestna samospráva bude v tejto súvislosti rokovať aj s Prešovským samosprávnym krajom o možnosti vytvorenia nových študijných odborov na tamojšom SOU. Očakávajú tiež, že investícia v Lipanoch výrazne zníži 16-% nezamestnanosť v regióne a umožní návrat občanov, ktorí vycestovali za prácou do zahraničia.
 

Vyberte región