Prvé Environmentálne ocenenie pre výrobky z Prešova

16.05.2008 Prešov

Prešovský Kronospan získal právo používať národnú environmentálnu značku
Prešov 15. mája, 2008 – Vo štvrtok, 15. mája 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné udeľovanie značiek Environmentálne vhodný produkt. Spoločnosť Kronospan v Prešove získala ako prvá z prešovského regiónu a zároveň ako prvý výrobca veľkoplošných materiálov na báze dreva na Slovensku právo používať národnú environmentálnu značku. Ocenenie sa týka troch výrobkov na báze dreva: laminované drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou, obkladové panely a plávajúce podlahy. Environmentálnu značku zástupcom spoločnosti Kronospan SK, s.r.o. slávnostne odovzdal minister životného prostredia SR Jaroslav Izák pri príležitosti otvorenia 14. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí „ENVIROFILM 2008“.

Podľa slov konateľa Kronospan SK, s.r.o. Dušana Šneidera spoločnosť dlhodobo rozvíja viaceré aktivity zamerané na životné prostredie. „Udelenie značky Environmentálne vhodný produkt je pre nás významným ohodnotením vlastností našich výrobkov, ako aj celého procesu výroby, “ povedal Šneider. Prešovský Kronospan od svojho vstupu v roku 1997 buduje závod priateľský k životnému prostrediu. Do roku 2007 investície do modernizácie technológií a ochrany životného prostredia presiahli sumu 2,8 miliardy Sk.
Environmentálne vhodný produkt je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Udeľuje sa výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Smernice NPEHOV, Výnosu MŽP SR a Oznámenia MŽP SR pre príslušnú skupinu produktov.
Výrobky spoločnosti Kronospan spĺňajú kritériá emisnej triedy E1, ktorá zaručuje ochranu zdravia užívateľa. V auguste 2004 spoločnosť získala právo používať FSC certifikát na všetky svoje výrobky. Certifikát zaručuje, že produkt je vyrobený z dreva alebo obsahuje drevo z lesa certifikovaného FSC. Pre zákazníkov to znamená, že takto označené výrobky sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a ich kúpou podporujú správne obhospodarovanie lesov.

Doplňujúce informácie:
Prešovský Kronospan patrí medzi najvýznamnejšie firmy ponúkajúce aglomerované výrobky na báze dreva. Spoločnosť na Slovensku vyrába surové a laminované drevotrieskové dosky, tenké drevotrieskové dosky, QSB STAVEBNÉ DOSKY® a plávajúce podlahy. Kronospan celkovo v Prešove zamestnáva takmer 400 zamestnancov. Okrem ekonomického prínosu pre región Prešova Kronospan aktívne podporuje aj neziskové projekty zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie na školách a zmysluplné trávenie voľného času. Od roku 2002 na neziskové projekty venoval viac ako 3,1 mil. Sk. Ďalšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na www.kronospan.sk .
Lucia Teplicová
 

Vyberte región