Budúci rok sa má na Slovensku realizovať deväť filmových projektov

14.11.2017 Bratislava

Bratislava 13. novembra (TASR) – Na Slovensku by sa malo v roku 2018 realizovať deväť filmových produkcií, ktoré si môžu žiadať od Audiovizuálneho fondu (AvF) 20-percentnú refundáciu svojich oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko o tom informoval na pondelkovej celoslovenskej konferencii, ktorá sa venuje zhodnoteniu doterajšieho plnenia i budúcim úlohám Stratégie rozvoja kultúry na roky 2014-2020.

"Celková suma príspevku, s ktorou na rok 2018 AvF ráta vo forme spätnej dotácie na podporu realizovaných projektov, je necelých 800.000 eur, presnejšie 779.387 eur," uviedol Škreko.

Počet zaregistrovaných filmových produkcií sa oproti roku 2017 zvýšil na dvojnásobok, pozitívum podľa Škreka je však i v tom, že vo všetkých prípadoch ide o "zrealizovateľné" projekty. "Takže možno reálne očakávať vytvorenie pracovných miest počas samotného nakrúcania, rovnako tak všetky sekundárne i terciárne investície a výdavky, ktoré sú spojené s produkciou," uviedol Škreko.

Riaditeľ sekcie MK informoval o týchto skutočnostiach pri odpočte plnenia doterajších úloh v oblasti audiovízie v rámci Akčného plánu na roky 2015-2017, vychádzajúceho zo Stratégie rozvoja kultúry na roky 2014-2020. Pripomenul v tejto súvislosti tohtoročné zmeny vo vyhláške o filmovom projekte Ministerstva kultúry (MK) SR, znižujúce limit povinných výdavkov pri žiadosti o refundovanie 20 percent oprávnených nákladov na filmový projekt. Podľa novely od augusta 2017 sa povinný limit preinvestovaných prostriedkov v SR znížil z doterajších dvoch miliónov eur na 150.000 eur pri jednom celovečernom hranom, dokumentárnom či animovanom filme alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli, resp. na 300.000 eur, ak ide o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo TV seriálu. Uvedený limit oprávnených výdavkov v SR zároveň nemôže presiahnuť 50 percent celkového rozpočtu projektu. Podporu tak môžu získať projekty, ktorých rozpočet je najmenej 300.000 alebo 600.000 eur.

Ďalším stimulom pre rozvoj audiovizuálnej produkcie na Slovensku má byť aj vznik Národnej filmovej agentúry. "Hlavnými úlohami agentúry, ktorá bude súčasťou Audiovizuálneho fondu, budú prezentácia Slovenskej republiky ako filmovej krajiny, do ktorej sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti, spájanie zahraničných a slovenských filmových profesionálov či vytváranie príležitostí na realizáciu filmových projektov na Slovensku," uviedol Škreko.
 

Vyberte región