Od decembra začne v Starej Ľubovni pôsobiť občianska poriadková služba

30.11.2017 Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa 30. novembra (TASR) – Občianska poriadková služba v Starej Ľubovni začne svoju činnosť v piatok 1. decembra. Jej hlavným cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť marginalizovaných skupín predovšetkým z rómskych komunít. Informoval o tom prednosta mesta Aleš Solár.

Samospráva na činnosť poriadkovej služby získala od štátu nenávratný finančný príspevok vo výške 191.530 eur, pričom celkové náklady na projekt predstavujú 201.610,80 eura. Mesto formou výberového konania zamestná osem ľudí, ktorí budú svojou aktívnou účasťou dozerať na komunitu v jeho konkrétnych častiach.

"Žiadosť o zaradenie do výberového konania podalo 12 uchádzačov, na samotnom výberovom konaní sa zúčastnilo 11 osôb. Komisia na základe hodnotenia kvalifikačných a osobnostných predpokladov napokon z uchádzačov vybrala dve ženy a šiestich mužov," uviedla koordinátorka projektu Ivana Vrbjarová.

K hlavným kompetenciám členov poriadkovej služby patrí podpora dochádzky do školy maloletých detí a dohliadanie na ich bezpečnosť. Budú dbať na to, aby sa nevytvárali v meste a jeho okolí nelegálne skládky odpadu, dohliadať na zákaz vypaľovania trávy a lesných porastov, venovať sa budú osvete v oblasti zdravotnej prevencie, ochrany majetku, budú zisťovať vinníkov pri poškodzovaní vozidiel či objektov.

Prijatí členovia poriadkovej služby dostanú rovnošatu aj fotoaparát. Ich úlohou bude monitorovať miesta, na ktorých je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite. Spolupracovať budú s mestskou políciou. Pohybovať sa budú najmä medzi obyvateľmi rómskych komunít v časti Podsadek a na uliciach Továrenská a SNP.

Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov, finančnú podporu získal z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

Vyberte región