Prvou adventnou nedeľou sa začína príprava na sviatky narodenia Pána

03.12.2017 Bratislava

Bratislava 3. decembra (TASR) - Prvou adventnou nedeľou sa 3. decembra začne pre veriacich Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) a ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána. Touto nedeľou sa začína aj nový cirkevný rok.

Advent je čas modlitieb, pokánia, čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Zároveň je to aj čas nádeje a radosti. V adventnom období si kresťania pripomínajú jednak udalosti spred viac ako 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána podľa proroctiev, ako aj Pánov nový príchod na konci vekov.

V mnohých kresťanských chrámoch sa počas adventu konajú modlitbové stretnutia a adventné koncerty.

Slovo advent pochádza z latinského "adventus", čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty a adventný veniec. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch pri sviečkach s patričnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána. Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách". Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska "Rorate coeli de super..." - "Rosu dajte nebesia zhora...".

Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Štyri sviece na tomto venci symbolizujú štyri adventné nedele alebo obdobie približne 4000 rokov, počas ktorého Židia očakávali Mesiáša. Veriaci prinášajú svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi požehnávajú na prvú adventnú nedeľu alebo v sobotu večer pred touto nedeľou.

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého, ktorý pôsobil v rokoch 440-461. Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahŕňalo šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Neskôr pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele symbolizujúce 4000 rokov čakania na Mesiáša.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka, začalo 15. novembra.

V Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára, sa Vianoce budú sláviť 6. a 7. januára 2018. Veriaci duchovnú prípravu na sviatok Narodenia Ježiša Krista už začali, ich pôst trvá 40 dní.
 

Vyberte región