Metropolita Nikolaj patril k najvyšším predstaviteľom pravoslávia

19.12.2017 Sabinov

Hanigovce/Bratislava 19. decembra (TASR) – Metropolita Nikolaj, vlastným menom Mikuláš Kocvár, bol najvyšším predstaviteľom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, arcibiskup prešovský a Slovenska. V utorok 19. decembra uplynie 90 rokov od jeho narodenia.

V službách pravoslávnej cirkvi bol od roku 1950, jej najvyšší úrad zastával v rokoch 2000 až 2006. Významný je jeho prínos pre urovnanie napätých vzťahov medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnou cirkvou po roku 1989. V januári 2003 dostal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o duchovný rozvoj Slovenskej republiky.

Mikuláš Kocvár, sa narodil 19. decembra 1927 v Hanigovciach vo východoslovenskom okrese Sabinov. Študoval na gymnáziu v Humennom a na Pravoslávnom seminári v Prahe (dnes Česko), neskôr si vzdelanie doplnil štvorročným štúdiom na Moskovskej duchovnej akadémii v Rusku. Tam v roku 1959 obhájil kandidátsku prácu a udelili mu titul kandidát bohoslovia. Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť v obci Mikulášová v okrese Bardejov. Po návrate zo štúdií v Moskve ho ustanovili za správcu farností vo východoslovenských obciach Geraltovo a Jarabina.

Otca Nikolaja 1. novembra 1964 menovali za správcu Prešovskej eparchie. Vo februári 1965 bol v kaplnke Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove Jeho Blaženosťou Dorotejom, metropolitom pražským a celého vtedajšieho Československa, "postrihnutý" na mnícha s menom Nikolaj. Dňa 26. februára 1965 ho eparchiálne zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za biskupa prešovského a 28. februára 1965 prijal biskupské svätenie z rúk Jeho Blaženosti Doroteja, metropolitu pražského a celého Československa.

V roku 1987 sa biskup Nikolaj rozhodnutím Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v Československu stal arcibiskupom. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a po schválení novej Ústavy Pravoslávnej cirkvi sa arcibiskup Nikolaj, ako predseda Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku stal arcibiskupom prešovským a Slovenska.

Všestranne sa podieľal na živote pravoslávnej cirkvi. Dvakrát zastával funkciu špirituála na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte (PBF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a v 70. rokoch 20. storočia na tejto škole dlho pôsobil, prednášal tam systematickú teológiu. Zúčastňoval sa na rôznych ekumenických zhromaždeniach, rokovaniach a dialógoch s inými cirkvami na medzinárodnej úrovni, najmä rímskokatolíckou a vďaka svojim postojom si vyslúžil uznanie a úctu doma aj v zahraničí. V roku 1966 sa ako hlava delegácie našej Pravoslávnej cirkvi a ako aktívny delegát zúčastnil na Všepravoslávnej porade o dialógu s anglikánskou a starokatolíckou cirkvou v Belehrade. V roku 1976 bol účastníkom dialógu s anglikánskou cirkvou v Moskve, v roku 1983 účastníkom 4. pravoslávno-reformovaného dialógu nazvaného Debrecén v Odese a dialógu s rímskokatolíckou cirkvou, uskutočnenom v talianskom Bari. Za svoju záslužnú arcipastiersku prácu je otec Nikolaj nositeľom mnohých cirkevných vyznamenaní.

Ako dlhoročný námestník metropolitu Doroteja, arcibiskupa pražského, metropolitu českých krajín a Slovenska bol po jeho smrti (Dorotej zomrel 30. decembra 1999) na tento stolec zvolený Nikolaj. Zvolil ho X. snem Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku ako najvyšší správny, ústavodarný a cirkevno-kánonický orgán cirkvi. Dňa 4. júna 2000 sa v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove uskutočnila jeho slávnostná intronizácia.

Nikolaj bol v poradí 4. predstaviteľom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 1951, keď získala samostatnosť. Voľbou Nikolaja za metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa aj kánonicko-správne ústredie tejto cirkvi prenieslo na obdobie jeho vlády z Prahy do Prešova. Otec Nikolaj sa tak v roku 2000 stal jedným zo štrnástich najvyšších predstaviteľov cirkvi v rámci svetového pravoslávia.

Jeho Blaženosť Nikolaj zomrel 30. januára 2006 v Prešove vo veku 78 rokov.
 

Vyberte región