Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. výročie svojho vzniku

20.12.2017 Bratislava

Bratislava/Vígľaš 19. decembra (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK), ktorá združuje rektorov a rektorky vysokých škôl, si pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v pondelok (18.12.) vo Vígľaši uskutočnilo slávnostné zasadnutie SRK za účasti predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Oľgy Nachtmannovej. TASR o tom informovala Mária Čikešová zo SRK.

Slovenská rektorská konferencia vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Ako občianske združenie sa inštitucionalizovala v roku 1997, kedy boli schválené prvé stanovy SRK, potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Jej strategickým cieľom je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl. Schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá rezort školstva.
 

Vyberte región