Ľubovnianske múzeum chce pokračovať v obnove podhradia

08.01.2018 Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa 8. januára (TASR) - V rámci programu Interreg PL – SK 2014 – 2020 - Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, plánujú v Starej Ľubovni pokračovať s obnovou podhradia, konkrétne s rekonštrukciou najväčšieho depozitára múzea. "Verejnosť často vníma iba hrad a skanzen, nevníma to, čo je takým technickým zázemím celej inštitúcie. Pre mňa je to jedna z najdôležitejších priorít rozvoja múzejníctva na severnom Spiši, pretože tam sú všetky naše zbierky, kapitál inštitúcie. Malo by ísť teda o rozsiahlu rekonštrukciu depozitára a usporiadanie vedeckých konferencií, ktoré sa budú venovať tomu, čo nás spája s niekdajším poľským kráľovstvom," priblížil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Múzeum v tejto súvislosti s poľskou nadáciou zámku Zawiszy Czarnego v Rożnowie uzatvorilo porozumenie o odbornom garantovaní Výskumného centra pohraničia. Podpis je deklaráciou spoločnej žiadosti o pridelenie financií z fondov Európskej únie. Centrum má byť podľa Mikulíka zamerané na výskum a prezentáciu dejín uhorsko-poľského resp. slovensko-poľského pohraničia. Zároveň by malo byť metodickým centrom, ktoré prezentuje najnovšie poznatky z obnovy hradov na oboch stranách hranice.

Hrad Ľubovňu so zámkom v Rożnowie spája jeho majiteľ Zawisza Czarny, ktorý bol zároveň niekoľko rokov spišským starostom v rámci spišského zálohu. Okrem toho oba hrady ležia na pohraničí, nachádzajú sa v blízkosti dôležitých medzinárodných komunikačných tepien, čo podľa Mikulíka zvýhodňuje ich polohu v rámci regionálneho a medzinárodného turistického ruchu.

Inštitúcie žiadajú na spomínaný projekt dotáciu vo výške 1,7 milióna eur, pričom časť pôjde na obnovu priestorov depozitárov a ďalšia na kultúrne a animačné programy a vedecké konferencie. "Sme a stále ostávame malým regionálnym múzeom a podpis tohto memoranda je pre nás a našich pracovníkov veľkou výzvou," uzatvára riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.
 

Vyberte región