Slovenská komora ortopedických technikov odmieta návrh cenníka VšZP

11.01.2018 Bratislava

Bratislava 11. januára (OTS) - Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) zásadne odmieta podmienky, ktoré na včerajšom rokovaní ponúkli zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bez odbornej a verejnej diskusie plánuje VšZP od 1. februára 2018 zaviesť nový cenník individuálnych ortopedickoprotetických pomôcok. Ten by mal priniesť nové doplatky na ortopedické pomôcky. Ide celkom o viac ako 500 položiek. "Je nepredstaviteľné, aby za reciprokačnú ortézu, ktorá umožňuje deťom s detskou mozgovou obrnou alebo rázštepom chrbtice vertikalizáciu a lokomóciu, doplácali rodičia pacienta viac ako 400 eur”, uviedla Andrea Černá, viceprezidentka SKOrT.

Títo pacienti majú podľa návrhu VšZP platiť ďalej aj za detské členkové ortézy doplatok v sume viac ako 100 eur. Ortézy zápästia a rúk pre takto choré dieťa budú s doplatkom takmer 80 eur. Dokonca ťažko telesne postihnutí pacienti s amputáciami by platili za privykaciu protézu od 200 do 650 eur a za definitívnu protézu od 300 do 1 200 Eur.

Žiadame vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady, aby zvážili, či je toto správny spôsob šetrenia. VšZP predstavila nový cenník na včerajšom rokovaní s komorou ortopedických technikov, ktorá zastrešuje 29 poskytovateľov tohto druhu lekárenskej starostlivosti. Aktuálny cenník je platný do konca januára. S novým cenníkom poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vo výdajniach ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok nesúhlasia a odmietajú ho. Zo strany VšZP ide o nátlak v časovej tiesni. Komora má za to, že zmluvné vzťahy a ich detaily mali byť doriešené ešte pred koncom minulého roka. Avšak VšZP sa k téme prihlásila až po medializácii 28. 12. 2017.

Doplatky na úrovni 100 eur chce Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviesť aj za bežne vydávané pomôcky, napríklad za ortézy po operácii kolenného kĺbu. Za pevné plastové ortézy pri zlomeninách nohy, predkolenia alebo členku by mali pacienti doplácať aj viac ako 60 eur.

Slovenská komora ortopedických technikov upozorňuje na skutočnosť, že tieto doplatky by boli v rozpore s platným Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru a garantuje dostupnosť individuálnych ortéz a protéz všetkým pacientom bez doplatku.

Slovenská komora ortopedických technikov


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.
 

Vyberte región