Slovensko-ukrajinská medzivládna komisia rokovala o vydávaní víz

06.06.2008 Prešov

Prešov 6. júna (TASR) - Slávnostným podpisom záverečného protokolu sa skončilo dnes v Prešove dvojdňové 7. zasadnutie Slovensko–ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Protokol za slovenskú stranu podpísal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vladimír Čečot a za ukrajinskú stranu predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívny Ukrajiny Oleg Olodarovič Havaši.
Príprava na rokovanie komisie trvala podľa Čečota viac ako pol roka. Obom stranám tak vznikol väčší časový priestor na zadefinovanie všetkých problematických oblastí, ku ktorým mala komisia prijať konkrétne opatrenia. Medzivládna komisia venovala pozornosť predovšetkým úlohám, ktoré vyplývajú obom krajinám v súvislosti so zmluvou o malom pohraničnom styku medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorú pred niekoľkými dňami podpísali ministri zahraničných vecí. Zmluva by mala nadobudnúť účinnosť koncom augusta po podpise prezidentov SR a Ukrajiny Ivana Gašparoviča a Viktora Juščenka.
V súvislosti s touto dohodou bude musieť Slovenská republika prijať konkrétne opatrenia na zefektívnenie vydávaní víz pre ukrajinských občanov.
\"Slovensko je dnes viazané dodržiavaním opatrení na schengenskej hranici, pretože už nechránime len hranice našej republiky a celého schengenského priestoru. Európskej komisii zodpovedáme za to, aby boli vytvorené také podmienky, ktoré by zamedzili prenikaniu zločinu na Slovensko. Rovnako sme povinní zabraňovať nelegálnej migrácii. Na druhej strane plne chápeme, že ukrajinským občanom náš vstup do Schengenu vytvorí nemalé ťažkosti pre vydávanie víz. Dohodli sme sa na tom, že vypracujeme porovnávaciu štúdiu tak, ako je to v Maďarsku a Poľsku, aby bol prechod na Slovensko pre ukrajinských občanov bez náznaku diskriminácie, \" uviedol Čečot.
Slovenská republika plánuje v tejto súvislosti posilniť administratívny aparát na konzulátoch na Ukrajine a rovnako vybudovať nové priestory na slovenskom konzuláte v Užhorode, ktorý už dnes kapacitne nestíha pokrývať proces vydávania víz.
Ďalším bodom rokovania komisie bolo otvorenie nového hraničného priechodu Ulič – Zabroď. Obe strany sa dohodli na postupe pri financovaní výstavby, ale aj na personálnom zabezpečení hranice. Tento projekt je rozpracovaný a podľa Čečota bude môcť medzivládna komisia na ďalšom zasadnutí prebrať konkrétne body projektovej dokumentácie nového priechodu.
S výsledkami rokovaní vyjadril spokojnosť aj zástupca ukrajinskej strany medzivládnej komisie Havaši. Zvlášť ocenil podpísanú dohodu o malom pohraničnom styku, ktorá opäť o niečo zblíži obyvateľov nielen prihraničných oblastí, ale aj oboch republík.
\"Dnes môžem oficiálne oznámiť, že 14. júna bude na ukrajinskej strane hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod otvorený nový terminál, ktorý umožní niekoľkonásobne zvýšiť kapacitu priechodu pre motorové vozidlá. To bude mať veľký vplyv predovšetkým na zvýšenie obchodnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom, \" povedal Havaši. Po spustení terminálu bude môcť hraničným priechodom denne prejsť približne 500 kamiónov a vyše 2000 osobných áut v oboch smeroch. Počas dvojdňového rokovania členovia komisie hovorili aj o ďalších možnostiach spolupráce v oblasti cestovného ruchu a vypočuli si informáciu pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu o plnení spoločných úloh v oblasti ochrany prírody v súvislosti s implementáciou Karpatského dohovoru. V neposlednom rade sa hovorilo aj o projekte, ktorý realizujú regionálne obchodné komory v rámci posilnenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v prihraničných regiónoch Slovensko-Ukrajina-Maďarsko.
Nasledujúce 8. zasadnutie medzivládnej komisie naplánovali o šesť mesiacov a malo by sa konať na Ukrajine.
 

Vyberte región