Žilinskí colníci upozorňujú na zmenu zákona o dani z minerálneho oleja

26.01.2018 Žilina

Žilina 26. januára (TASR) - Žilinskí colníci upozorňujú predajcov aj distribútorov pohonných hmôt, že od začiatku tohto roka sa sprísnili pravidlá v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja a do konca februára 2018 musia preukázať splnenie zákonných podmienok, aby im nezaniklo povolenie vydané colným úradom. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.

Doplnila, že v Žilinskom kraji sa táto povinnosť týka 124 subjektov, z ktorých je väčšina čerpacích staníc. "Jednou z noviniek pre distribútorov je predpísaný minimálny ročný objem predaja benzínu a nafty (30.000.000 litrov) a skvapalnených plynných uhľovodíkov (150.000 kilogramov). Neplatí to pre tých, ktorí dodávajú uvedené komodity na účely oslobodené od dane," uviedla Chríbiková.

"Ak si chcú doterajší predajcovia a distribútori udržať povolenie, musia tiež vlastniť oprávnenie na obchodnú živnosť, viesť účtovníctvo, byť bezúhonní a bez nedoplatkov voči inštitúciám, vykazovať kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami a nesmú sa dostať napríklad do likvidácie. V opačnom prípade im 1. apríla 2018 povolenie na predaj zanikne. Zásoby môžu potom so súhlasom colného úradu dodať iba inému legálnemu distribútorovi alebo prevádzkovateľovi daňového skladu," vysvetlila hovorkyňa CÚ Žilina.
 

Vyberte región