Zrakovo postihnutí ďakujú Šarišancom

11.06.2008 Prešov

Dňa 10.6.2008 usporiadalo Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Prešove benefičný koncert pod názvom „NA DACHU JA A MUJ DZEDO“ na podporu nevidiacich a slabozrakých.
Za spolupráce mnohých sponzorov sa podarilo zorganizovať túto akciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Krajského strediska v Prešove. Hlavným a jediným účinkujúcim bol Folklórny súbor Šarišan. Jeho predstavenie na vysokej úrovni ocenili aj handicapovaní spoluobčania v hľadisku, ktorí si odniesli príjemný pocit z piesní. Koncert poctili svojou účasťou vzácni hostia a to: podpredseda Ing. Milan Baran, zástupkyňa primátora JUDr. Katarína Ďurčanská a Ing. Jozef Boržík prezident LIONSCLUB Prešov. Na záver koncertu za účasti moderátora Zdena Zubáka riaditeľ PKO Mgr. Emil Chlapeček a vedúci FS Šarišan Mgr. Ladislav Kišeľák Únii nevidiacich odovzdali symbolický šek na 60 000 Sk. Poďakovanie patrí aj umelcom, spevákom a tanečníkom, ktorí pre zaplnené hľadisko vytvorili krásne predstavenie bez nároku na honorár.
 

Vyberte región