Medzinárodný festival dychových hudieb a mažoretiek 2008

11.06.2008 Prešov

Mesto Prešov, Park kultúry a oddychu, Šarišské osvetové stredisko a ZUŠ Jána Pőschla v Prešove uskutočnili v dňoch 7. - 8. júna 2008 Medzinárodný festival dychových hudieb a mažoretiek 2008, ktorý bol jedným z ...
Podujatiu predchádzal koncert Dychového orchestra Jána Pöschla pred Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, ktorý sa uskutočnil už v piatok večer.
V sobotu popoludní nasledovalo defilé našich i zahraničných dychových hudieb a mažoretiek cez pešiu zónu mesta Prešov. Festival na námestí slávnostne otvoril primátor Prešova JUDr. Pavel Hagyari, ktorý v predpoludňajších hodinách prijal na mestskej radnici zástupcov jednotlivých kolektívov.
Nedeľné ráno sa nieslo v znamení krátkych koncertných predstavení v obciach Kapušany, Ľubotice a pred ZOC MAX v Prešove.
Druhý festivalový deň otvoril PhDr. Vladimír Husár, riaditeľ Šarišského osvetového strediska v Prešove. Prezentovalo sa 250 mladých umelcov z týchto 9 amatérskych umeleckých telies, ktorých postupne predstavovala konferencierka PhDr. Dagmar Rusnáková zo ŠOS.
MALÁ DYCHOVÁ HUDBA SABINKA (1976) s kapelníkom Františkom Rokošným, ktorej zriaďovateľom je Mestské kultúrne stredisko v Sabinove. Predstavili sa aj s vlastnými spevákmi - Jankou Lipockou, Jankom Repaským a Petrom Talarovičom.
MLÁDEŽNÍCKY DYCHOVÝ ORCHESTER BAŠTOVANKA (1995), ktorého zriaďovateľom je Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove. Dirigentom a umeleckým vedúcim 50 členného orchestra je Jozef Kakaščík. Členmi sú žiaci alebo absolventi ZUŠ.
Mažoretky DIRIDONKY (1993) pri Parku kultúry a oddychu v Prešove. V súbore tancuje okolo 80 dievčat vo veku od 6 do 14 rokov. Vedúcou kolektívu je Mária Borodáčová, ktorej pri nácvikoch pomáhajú trénerky Eva a Martina Kakaščíkové.
KB QUINTET (2007) pri ZUŠ Michala Vileca v Bardejove je zoskupením piatich mladých hudobníkov z Bardejova hrajúcich jazz s nástrojovým obsadením: trúbka, saxofón, klávesy, bassgitara, bicie. Vedúcim je Jaroslav Janek.
ŁODZIEŽOWA ORKIESTRA DĘTA, z PŁOŃSKa z Poľska.
Orchester vznikol v r.1977. Skladá sa zo žiakov základných a stredných škôl. Orchester spolupracuje so štátnou hudobnou školou v PŁOŃSKU. O uznaní a sympatiách, ktoré si orchester získal, svedčí fakt, že je pozývaný pri rôznych príležitostiach, častokrát aj medzinárodných, napr. : Česko (2002), Taliansko (2004, 2005), Nemecko (2006. V roku 1999 sa orchester rozšíril o skupinu mažoretiek v počte 16 dievčat , ktorú tvoria žiačky płońských škôl. Vedúcim a choreografom je pán Mariusz Pospieszyňski, kapelníkom orchestra je pán Leszek Kalkowski.
SZABOLCSI KONCERT FÜVÓSZENEKAR ÉS MAJORETTE CSOPORT Váci Mihály Városi Müvelödési Központ és Gyermekcentrum, dychová hudba s mažoretkami, ktorá pracuje pri mestskom kultúrnom a detskom centre v partnerskom meste Nyíregyháza v Maďarsku. Predchodca súboru vznikol v roku 1938 a od r. 1975 účinkuje spolu s mažoretkami. Súbor má celkom 150 členov. V posledných rokoch sa súbor zúčastnil na rôznych domácich a zahraničných festivaloch, ako aj samostatných koncertoch. Umeleckým vedúcim je Čaba Šuster, dirigent Šándor Rošta, vedúca mažoretiek Mónika Sabó. V Prešove sa predstavili po druhýkrát.
SAX – BAND pri ZUŠ Michala Vileca vznikol z Big – Bandu vo februári 2008. Repertoár bol upravený pre potreby orchestra, keďže sa skladá z 8 šarmantných saxofónistiek. Predstavili sa aj speváci Marián Golec, Anka Kertisová a Stanka Serečunová. Umeleckým vedúcim je Marián Bukovský.
DYCHOVÝ ORCHESTER JÁNA PÖSCHLA (1919) pri Parku kultúry a oddychu v Prešove. Tento 35 členný orchester má v repertoári aj samostatný celovečerný koncertný program a show programy v spolupráci s mažoretkovým súborom Witches. V súčasnosti dirigentmi orchestra sú Jaroslav Doležal a Miroslav Vlček.
MAŽORETKY WITCHES (1992) sú umeleckým telesom PKO v Prešove. Strigy, ako sa im v preklade hovorí, sú ozdobou kultúrnych podujatí doma i v zahraničí. V súbore tancuje viac ako 30 dievčat. Sú častým hosťom v televíznych nahrávacích štúdiách. Zakladateľkou a vedúcou kolektívu je Mgr. Janka Imrichová.

Je potrebné sa poďakovať aj tým, ktorí celú tú, veľkolepú parádu pripravili a zrealizovali. Boli to: za PKO – Mgr. Janka Imrichová, za MsÚ – Mgr. Mária Putnocká, za ŠOS – Mgr. Michal Kišeľák, za ZUŠ Jána Pőschla – Dr. Jaroslav Doležal, Miroslav Vlček a Jana Šimková a Komunitná nadácia Prešov. Krásne počasie, ktoré sa tiež významnou mierou podpísalo pod úspešný priebeh, vylákalo cez obidva festivalové dni na pešiu zónu okolo 2000 divákov.
V Prešove 10.júna 2008
Mgr. Michal Kišeľák
metodik ŠOS Prešov
 

Vyberte región