Cirkev oslávi 160. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch

11.02.2018 Celý región

Lurdy/Vatikán 11. februára (TASR) - Pápež František v roku 2018 ako tému posolstva k Svetovému dňu chorých, pripadajúceho na 11. februára, vybral slová Ježiša, ktorý ich na kríži adresoval svojej matke Panne Márii a učeníkovi Jánovi: "Žena, hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe." (Jn 19:26-27).

Posolstvo v úplnom znení zverejnila na svojej webovej stránke slovenská sekcia Vatikánskeho rozhlasu, Konferencia biskupov Slovenska (KBS) aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

Dátum Svetového dňa chorých súvisí s prvým zjavením Panny Márie vtedy 14-ročnému dievčaťu z Lúrd Bernadette Soubirousovej - 11. februára 1858. V roku 2018 si katolícka cirkev pripomína 160 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo francúzskom mestečku Lurdy a 26. Svetový deň chorých. Rímskokatolícka cirkev si na Svetový deň chorých liturgicky pripomína zjavenie Panny Márie v Lurdoch z 11. februára 1858.

Svetový deň chorých ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Prvý raz sa oslavy tohto dňa konali v roku 1993 v Lurdoch. Tento deň poskytuje príležitosť, ktorá cirkevným komunitám pomáha udržiavať živú pozornosť voči chorým a trpiacim a povzbudzuje zdravotníckych pracovníkov, aby sa neprestajne nasadzovali vo svojej profesionálnej službe. Zdrojom pre vyhlásenie Svetového dňa chorých sa stal Apoštolský list Jána Pavla II. "Salvifici doloris" o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia z 11. februára 1984. O rok neskôr, 11. februára 1985, bola ustanovená Pápežská komisia pre pastoračnú starostlivosť o zdravotníkov, ktorá sa v roku 1988 stala Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov.

Panna Mária sa prvýkrát zjavila Bernadette Soubirousovej (1844-1879) 11. februára 1858 v jaskyni Massabielle pri mestečku Lurdy. Bernadette vtedy išla spolu so sestrou Toinette a priateľkou Jeanne Abadieovou zbierať drevo a chcela prejsť cez rieku Gave. Panna Mária sa potom zjavila Bernadette 18-krát. Panna Mária od Bernadetty Soubirousovej žiadala modlitbu za hriešnikov, pokánie a chcela, aby na mieste zjavenia dala postaviť kaplnku. Pri zjavení z 25. februára 1858 Matka Božia Bernadette povedala, aby začala pri mieste zjavenia kopať. Vytryskol tam prameň vody. "Ľudia zistili, že má zázračné účinky, udialo sa veľa zázrakov, keď ľudia začali tú vodu používať," uviedol portál zivotopisysvatych.sk.

Biskup Laurence v Tarbes 18.1.1862 vydal pastiersky list, ktorým sa zjavenia v Lurdoch cirkevne uznali za pravé: "Uznávame, že Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia, sa Bernadette Soubirousovej naozaj zjavila... 18-krát."

Bernadetta Soubirousová bola vyhlásená za blahoslavenú v roku 1925 a kanonizovaná v roku 1933 pápežom Piom XI.

Dátum prvého zjavenia Panny Márie Bernadette Soubirousovej sa stal sviatkom univerzálnej cirkvi, ktorým si veriaci uctievajú a pripomínajú Pannu Máriu Lurdskú, a zároveň Svetovým dňom chorých.

Do Lúrd prichádza každý rok milióny turistov z celého sveta, medzi nimi aj Slováci.
 

Vyberte región