Medzinárodný festival venovaný ľudovým remeslám, tradíciám a kultúre

24.06.2008 Kežmarok

Dňa 11. -13.7.2008 sa koná v Kežmarku festival Európske ľudové remeslo. 18. ročník je venovaný rybárskemu cechu
Festivalu Európske ľudové remeslo je prvým a najväčším festivalom svojho druhu v Európe, vznikol v roku 1991. Hlavnou myšlienkou festivalu bolo pripomenúť si a oživiť staré remeslá, ktoré niekedy v Kežmarku - a vlastne na území celého Slovenska - existovali a ktoré boli pre toto bývalé kráľovské mesto v minulosti tak typické a dôležité. Samotnému rozvoju remesiel v Kežmarku napomáhal fakt, že mesto bolo v minulosti vyhľadávanou obchodnou križovatku, ktorou prechádzali kupci a remeselníci zo severu Európy i z Afriky. Soľ, korenie, kožené výrobky, šaty, obuv, gombíky, výrobky zo železa i dreva, mäsiarske pokrmy, víno a iné – to je len niekoľko druhov tovaru, s ktorým sa v Kežmarku obchodovalo. Svojho času, ako uvádzajú historické pramene, mali viac remeselných dielní a cechov len Bratislava a Košice. O bohatej remeselnej minulosti v Kežmarku dodnes hovorí jedna z najväčších expozícií v kežmarskom hrade. Počas trvania festivalu Európske ľudové remeslo, bol festival počas dvoch ročníkov premenovaný na Trh historických a ľudových remesiel. Dnes je festival EĽRO nielen bohatou prehliadkou remesiel a ľudovej kultúry, ale za roky svojej existencie sa stal aj vyhľadávaným dovolenkovým cieľom, či miestom rodinných a priateľských stretnutí.

V uzatvorenom areáli (Hradné a Hlavné námestie v Kežmarku – mestská pamiatková rezervácia) sú rozmiestnené drevené stánky s remeselníkmi, ktorí predvádzajú výrobu svojich výrobkov. Podmienkou prijatia remeselníka na festival je práve skutočnosť, že svoje výrobky nielen predáva, ale aj pred zrakmi návštevníkov počas troch dní festivalu vyrába. V areáli je umiestnených približne 50 stánkov, v ktorých predvádzajú remeslo v priemere 3 remeselnícki majstri/stánok.
Priamo v areáli sa nachádzajú dve javiská – pri radnici a pri hrade – na ktorých nezávisle od seba prebieha kultúrny program, nepretržite počas celých troch dní trvania festivalu. Už tradične ide o domáce a zahraničné hudobné a tanečné telesá a pod.. Sprievodnými podujatiami bývajú divadelné a historické predstavenia v areáli i priamo v hrade (rozprávkové a nočné prehliadky hradu), výstavy v hrade i galérii Barónka, filatelistický stánok – každoročne ponúka špeciálnu poštovú službu venovanú remeslu, ktoré dominuje jednotlivému ročníku. Každé otvorenie festivalu sa začína dobýjaním brán šermiarmi a odovzdaním kľúča od mesta primátorom Kežmarku cechovému richtárovi. Sobotňajší program končí nočným ohňostrojom, v nedeľu uzatvára festival koleso šťastia – žrebovanie tomboly a vyhlásenie Kráľa remesiel spomedzi zúčastnených remeselníkov.
Od roku 2007 môžu návštevníci vidieť aj výrobu syra a žinčice, priamo v košiari, ktorý počas troch dní vznikne pod múrmi hradu. Na slovenské špeciality si prídu fajnšmekri v útrobách slovenského salaša, ktorý sa nachádza počas festivalu neďaleko hradnej brány. ... .a na hradnom nádvorí bude prebiehať život ako za starých čias.

Festival Európske ľudové remeslo si každoročne pripomína niektorý z cechov, ktoré kedysi v Kežmarku existovali.
V r. 2008 bude festival venovaný cechu rybárov. CECH RYBÁROV
Tento cech bol najstarším potravinárskym cechom v Kežmarku. Mal vzniknúť už r. 1453 - na tento dátum sa odvolávajú artikuly cechu z r. 1614, ktorý zakladajú Jeörge Olmüzer, Barthlun Stolz, Fridrich Korb a Demian Schwatner. Rybolovom sa však zaoberali už obyvatelia najstarších osád na mieste budúceho mesta. Kežmarok bol bohatý na rieky a potoky: tiekol tu Poprad, v ktorom plávali aj lososy (dokonca až do čias I. ČSR, kým sa v Poľsku na rieke Dunajec nepostavila priehrada), Ľubický potok, Biela voda (v listine z r. 1251 a 1269 volaná Bystrica), Tvarožniansky potok i potok Zlatník (v ňom sa ešte v 18.stor. ryžovalo zlato). Ryby plávali aj v priekopách pred mestským opevnením - priekopy boli totiž napojené na rieku Poprad. V r. 1550 mal Kežmarok aj tri rybníky. Na prítomnosť vody upozorňujú aj staré územné názvy, ktoré sa zachovali ešte aj na mape mesta z r. 1814: Lososia ulica (Laxengasse) – je to ulička z námestia na Novú ulicu a Na močarisku (Am Sumpf) – bývalá Ulica požiarnikov.
Ešte v r. 1411 udelil panovník Žigmund Kežmarku právo slobodného rybolovu. Na základe tohoto práva nesmel nikto cudzí loviť v kežmarských riekach a potokoch. Previnilcom - nehľadiac na to, či boli jednoduchého alebo šľachtického pôvodu - sa vzali všetky veci, ktoré mali na sebe a pri sebe. Ako prví na to doplatili obyvatelia konkurenčnej Levoče, ktorých prichytili pri čine, vyzliekli donaha a nešťastníci museli takto pochodovať do najbližšieho mestečka - Ľubice, vzdialenej asi 2 km.
Artikuly kežmarského rybárskeho cechu z r. 1614 oznamujú, že sa zišli štyria rybárski majstri, aby obnovili svoje staré cechové privilégiá. Aj rybári požadovali od svojho učňa zákonitý pôvod. Poplatok za prijatie činil pol zlatky dva funty vosku , potom chlapca slávnostne zapísali do cechovej knihy. Koľko trvala učňovská doba, nevieme. Symbolický krst za tovariša spočíval v tom, že nádejný adept musel so zaviazanými očami chytiť podberákom rybu v sude, plávajúcu medzi rôznym haraburdím. Ani to nevieme, či musel ísť rybársky tovariš vandrovať a ak áno, koľko musela vandrovka trvať. Nie je známe ani to, v čom spočívala majstrovská skúška. Cechmajster sa volil na deň sv. Mikuláša a to bol súčasne aj slávnostný deň cechu.
Artikuly cechu predpisovali, že rybári môžu loviť len v rieke Poprad, no na príkaz aj v Bielej vode a v mestských priekopách. So sieťami smeli loviť len starší majstri, mladší smeli používať iba podberáky. Úlovky sa mohli predávať iba na trhu, podomový predaj bol zakázaný. Nikto iný okrem členov cechu nesmel v kežmarských vodách loviť, teda nielen cudzinci, ale už ani samotní Kežmarčania! Výnimka sa povolila len pánom senátorom a richtárovi, avšak za podmienky, že nesmú mať pri sebe žiadne náčinie - rybu mohli uloviť výlučne rukami. Rybári dávali richtárovi a senátorom ročnú výslužku - jedného lososa a pintu rýb iného druhu.
Rybársky cech v Kežmarku však skončil fiaskom. Jeho členom sa v polovici 17.stor. odnechcelo zavčasu ráno vstávať a ísť na ryby, preto si na tento účel najali nečlenov - fušerov. Od nich kúpili ryby za určitú sumu, avšak za oveľa vyššiu cenu ryby predávali na trhu. Na podvod sa prišlo a r. 1667 dalo mestské predstavenstvo rybárskemu cechu ultimátum: ak sa rybári nepolepšia, cech sa im zruší. A keďže sa cech rybárov viac v histórii mesta nespomína, je viac ako pravdepodobné, že zrušený skutočne bol. Je to ojedinelý prípad snáď na celom území Slovenska, pretože cechy sa všade prezentovali poctivou prácou.
Dr. Nora Baráthová
historička – Múzeum Kežmarok

PRE DETI
Priamo v areáli sa bude nachádzať detské mestečko, kde môžu za symbolické vstupné absolvovať najmenší účastníci množstvo súťaží, hier a sprievodných atrakcií – pod dozorom dospelých pracovníkov Centra voľného času v Kežmarku.
Aj v tomto roku bude na javisku v závere festivalu vyhlásený Kráľ remesiel. Korunu a žezlo mu odovzdajú organizátori festivalu na čele s primátorom mesta Kežmarok.
Pre našich najmenších návštevníkov a ich rodičov bude pripravené aj divadlo a rozprávkové prehliadky hradu (V podaní divadla EX Teatro).

Program podujatia:

Piatok 11. júla 2008
12.50 hod.
SPRIEVOD MESTOM /od MsKS, Starý trh/
folklórne, divadelné a tanečné súbory, skupiny historického
šermu, sbandieratori, jazdci na koňoch, ...

13.00 hod.
DOBÝJANIE HRADIEB
otvorenie vstupnej brány areálu remesiel z Ulice Dr. Alexandra

13.00 – 19.00 hod.
FESTIVAL REMESIEL /ukážky remeselnej výroby/
v priestoroch areálu na Hlavnom a Hradnom námestí a nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU REMESIEL
13.50 SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI, Taliansko
14.00 HARMAN FOLKLOR YOUTH CLUB Istanbul, Turecko
15.00 FS ROSÉNKA Praha, Česko
16.00 FS ABRAŠEVIĆ Čačak, Srbsko
17.00 FS BORUTA Zgierz, Poľsko
18.00 FS VITOŠANČE Sofia, Bulharsko

Javisko pred hradom:
14.00 RDFS Deti KESAJ Kežmarok
15.00 TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA Detva
16.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
17.00 FS PHILLIPIGAD Harju Country, Estónsko
17.30 DFS GORALIK Kežmarok
18.30 FS FORGÓRÓZSA, TORKOLY Hajdúszoboszló, Maďarsko

Hradné nádvorie
14.00 – 19.00 ZO ŽIVOTA NA HRADE
historický šerm, sbandieratori, módna prehliadka, dobová hudba, scénky, rozprávky, sokoliari, šachové turnaje, rybári, kováči, bylinkárka, veštica Mandarína, ukážky prípravy a ochutnávka rýb, súťaže o Zlatú rybku /o16.00h. /, podkúvanie koňa /o 16.30h. /, ... .

19.00 hod.
VEČERNÝ PROGRAM - SPEVY, TANCE a Hudobno-zábavná skupina DRIŠĽAK
na Hlavnom námestí – javisko pri radnici

Sobota 12. júla 2008

9.00 – 19.00 hod.
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom námestí a nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
9.30 DFS GORALIK Kežmarok
10.30 FS PHILLIPIGAD Harju Country, Estónsko
11.00 FS ORLYONOK Dnepropetrovsk, Rusko
12.00 HARMAN FOLKLOR YOUTH CLUB Istanbul, Turecko
13.00 TVORIVÁ DIELŇA – mladí tanečníci z Česka, Poľska, Maďarska, Slovenska
14.00 FS BORUTA Zgierz, Poľsko
15.00 FS VITOŠANČE Sofia, Bulharsko
16.00 FS ROSÉNKA Praha, Česko
17.00 FS ABRAŠEVIĆ Čačak, Srbsko
18.00 FS FORGÓRÓZSA, TORKOLY Hajdúszoboszló, Maďarsko

Javisko pred hradom:
10.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
11.00 RATIFIKÁCIA ZMLUVY o ukončení storočnej vojny
medzi Kežmarkom a Levočou
11.30 MAGURÁK Kežmarok
12.00 FS ROSÉNKA Praha, Česko
13.00 FS PHILLIPIGAD Harju Country, Estónsko
13.30 FS FORGÓRÓZSA, TORKOLY Hajdúszoboszló, Maďarsko
14.00 FS ABRAŠEVIĆ Čačak, Srbsko
15.00 FS BALTIKA Tallin, Estónsko
16.00 HARMAN FOLKLOR YOUTH CLUB Istanbul, Turecko
17.00 RDFS Deti KESAJ
18.00 FS VITOŠANČE Sofia, Bulharsko

Hradné nádvorie:
10.00 – 18.30 ZO ŽIVOTA NA HRADE
historický šerm, sbandieratori, módna prehliadka, dobová hudba, scénky, bábkové divadlo, sokoliari, šachové turnaje, rybári, kováči, bylinkárka, veštica Mandarína, ukážky prípravy a ochutnávka rýb, súťaže o Zlatú rybku /o 10.00 a 16.00 h. / podkúvanie koňa /o10.30 a 16.30 h. /, ...

19.30 hod.
KEŽMAROK SA ZABÁVA - kultúrny program s tanečnou
zábavou na Hlavnom námestí – pred radnicou
NAĎA URBÁNKOVÁ päťnásobná zlatá slávica a skupina
BOKOMARA, TšC TEMPO, PETER CMORÍK so skupinou,
OHŇOSTROJ /o 23.00/, Show skupiny COUNTRY SISTERS,
Diskotéka (do 2.00 hod).

Nedeľa 13. júla 2008

9.00 – 16.00 hod.
FESTIVAL REMESIEL
na Hlavnom a Hradnom námestí a nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
9.30 FS MAGURÁK Kežmarok
10.00 FS VITOŠANČE Sofia, Bulharsko
11.00 HARMAN FOLKLOR YOUTH CLUB Istanbul, Turecko
12.00 FS MAGURA Kežmarok
13.00 FS ROSÉNKA Praha, Česko
14.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
15.00 Korunovácia KRÁĽA remesla EĽRO 2008

Javisko pred hradom:
10.00 FS FORGÓRÓZSA, TORKOLY Hajdúszoboszló, Maďarsko
10.30 FS ROSÉNKA Praha, Česko
11.00 RDFS Deti KESAJ Kežmarok
12.00 FS ABRAŠEVIĆ Čačak, Srbsko
13.00 DFS GORALIK Kežmarok
14.00 FS PHILLIPIGAD Harju Country, Estónsko

Hradné nádvorie:
10.00 – 14.30 ZO ŽIVOTA NA HRADE
historický šerm, sbandieratori, módna prehliadka, dobová hudba, scénky, bábkové divadlo, sokoliari, šachové turnaje, rybári, kováči, bylinkárka, veštica Mandarína, ukážky prípravy a ochutnávka rýb, súťaže o Zlatú rybku /o 10.00 h. /, podkúvanie koňa /o 10.30 h. /, ...

V priestoroch trhu počas festivalu:
ľudové hudby, trhové atrakcie, historický šerm, detské mestečko
jazda na poníkoch, drevený detský kolotoč, príležitostná poštová
pečiatka s námetom rybárskeho cechu, obálky a poštové lístky
s prítlačou, bohaté občerstvenie, tradičné slovenské jedlá, opekanie
vola, salaš s výrobou ovčieho syra a žinčice, ...

Sprievodné podujatia:
- Rozprávka AKO BARBORKA KRÁĽOVNOU CHCELA BYŤ -
v priestoroch Kežmarského hradu - vstupy každých 20 minút.
- KRVAVÉ DEJINY VI, historický príbeh v priestoroch Kežmarského hradu – vstupy každých 20 minút od 21.hod.
- Koncert JIŘI STIVÍN a ZLATÉ HUSLE – v Drevenom artikulárnom kostole 11.7.2008 o 18.00 hod.

VÝSTAVY :
- KORENE A VÝHONKY - práce študentov a pedagógov ZSUŠ Kežmarok
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
- NEMECKÉ SÍDLA NA MAPÁCH SLOVENSKA 18. STOROČIA
Výstavné priestory na Ul. MUDr. Alexandra 11
- Expozícia MEŠTIANSKA BYTOVÁ KULTÚRA NA SPIŠI
Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
- DIALÓGY 008, ĽUDOVÍT HOLOŠKA
Galéria u anjela, Starý trh 53

VSTUPNÉ:
Areál Festivalu remesiel:
Dospelí 100, - Sk, deti a mládež od 6 do 18 rokov 50, - Sk, v predpredaji 30, - Sk do 10.7.2008

Deti do 6 rokov a dospelí nad 70 rokov vstup zdarma

Večerné programy:
100, - Sk , deti od 6 do 15 rokov 50, - Sk
Vstupenka do areálu platí len na jeden vstup!
Predpredaj vstupeniek: KIA Hlavné námestie 46,
Kníhkupectvo ALTER EGO Hlavné námestie 3

Zmena programu vyhradená!

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
 

Vyberte región