Mesto si podľa primátora splnilo všetky povinnosti voči PÚ SR

08.07.2008 Prešov

Prešov 8. júla (TASR) - Protimonopolný úrad (PÚ) SR zaslal vedeniu Mestského úradu v Prešove list, v ktorom ho informuje o začatí správneho konania voči radnici vo veci nepredloženia podkladov a informácií v prípade ...
Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže sú podnikatelia, orgány štátnej správy a samosprávy povinní poskytnúť všetkým úradom požadované informácie, pokiaľ ich poskytnutie nespadá pod iný osobitný predpis. Za neposkytnutie úradom požadovaných informácií im hrozí pokuta až do výšky päť miliónov Sk (165.969 eur).
Primátor Prešova Pavel Hagyari považuje začatie správneho konania za nedorozumenie, ktoré pravdepodobne nastalo nedoručením alebo stratou poštovej zásielky. Ako ďalej dodal, "Protimonopolný úrad SR žiadal od mesta ešte vo februári tohto roka informácie o parkovacích systémoch a výbere poplatkov za parkovanie v meste. Takéto doklady museli úradu poskytnúť všetky mestá, ktorým zmena cestného zákona nedovoľuje vyberať parkovné. Koncom februára odišla z mesta doporučenou poštou odpoveď s kompletným znením a kompletnými materiálmi, čím si mesto splnilo všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. " Materiály zašlú Protimonopolnému úradu ešte raz s informáciou, že si oznamovaciu povinnosť splnili.
V súvislosti s parkovaním podpísala radnica zmluvu s firmou, ktorá sa špecializuje na túto činnosť a bude prevádzkovať parkovacie plochy v meste. V rámci pripravovaných opatrení nebudú povinní vodiči platiť za prvú pol hodinu parkovania. Toto opatrenia sa však bude týkať len obyvateľov Prešova.
 

Vyberte región