Obec Klokočov je známym turistickým aj pútnickým miestom

31.03.2018 Michalovce

Klokočov 31. marca (TASR) – Obec Klokočov v Michalovskom okrese je jedným zo stredísk cestovného ruchu na Zemplínskej šírave. Spravuje okrem rovnomenného strediska i rekreačné lokality Kamenec – východ a Paľkov, a to od roku 2007.

Ako pre TASR uviedla starostka Monika Hudáčková, v minulom roku vo všetkých troch zaznamenali približne 20.000 návštevníkov. Počas letnej turistickej sezóny prevádzkuje obec táborisko, autokemping, ale aj neplavecký bazén. V tomto období zamestnáva približne 30 pracovníkov. "Preferujeme ľudí s trvalým pobytom v obci," zdôraznila.

V rekreačnom stredisku Klokočov obec na svojich pozemkoch ukončila výstavbu hlavnej vetvy vodovodu a prvú etapu kanalizácie. "Máme záujem tam urobiť autokemping a uvažujeme o tom, že by sme tam zrealizovali zrubové ubytovanie, ktoré by zabezpečovala obec, nakoľko v súčasnosti takýmito zariadeniami nedisponuje," uviedla plány do budúcna.

Jedným z dôvodov je podľa nej aj to, že sa k nim vracajú turisti z Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska či Holandska. "Realizujú okružné jazdy po Európe a tu sa zdržia týždeň aj dva," vysvetlila. Podľa jej slov je v okolí viacero vyhľadávaných miest, ako je napr. Kyjovský prales, Vihorlat, Beňatina či drevené kostolíky. "Veľa návštevníkov má záujem o Ukrajinu," spomenula s tým, že sú tu aj ďalšie atrakcie, ktoré môžu v prípade nepriaznivého počasia turisti využiť. "Veľakrát im to chýbalo," doplnila.

Na príprave letnej turistickej sezóny sa už podľa Hudáčkovej pracuje. "V týchto dňoch sme začali s odzimovaním, spúšťaním vody aj pre chatárov, ďalej budeme pokračovať s prácami napr. na bazéne, ako sú bežné stavebné úpravy, vyčistenie a jeho následné napustenie," uviedla s tým, že tiež čistia pláže, vyžínajú krovie a kosia.

Podľa jej ďalších slov sa cestovný ruch v posledných rokoch začína rozmáhať, poukázala najmä na turistiku a cykloturistiku a návrat ku kempovaniu. Každý tretí rok zabezpečuje Klokočov otvorenie letnej turistickej sezóny. Pri tejto aktivite sa strieda s obcami Kaluža a Vinné.

Obec má od roku 2012 podpísanú zmluvu o cezhraničnej spolupráci s maďarským mestom Máriapócs. "Pristúpili sme k nej z hľadiska rozvíjania cestovného ruchu a náboženského turizmu, nakoľko toto mesto je taktiež pútnym miestom. Máme v rámci toho v pláne urobiť dom maďarsko-slovenskej spolupráce," uzavrela.

Klokočov je známym mariánskym pútnickým miestom aj za hranicami Zemplína

Nielen na Zemplíne je obec Klokočov v Michalovskom okrese známa mariánskym pútnickým miestom. Každoročne ju navštívi množstvo veriacich.

Úcta k tunajšiemu pútnickému miestu sa viaže k ikone Presvätej Bohorodičky. Počas kuruckých vojen v roku 1670 sa mala jej tvár zatemniť a začať slziť nad útrapami tunajšieho ľudu. V miestnom gréckokatolíckom chráme, ktorý leží tesne pri brehoch Zemplínskej šíravy, sa momentálne nachádza jej druhá kópia. Vytvoril ju maliar Ignác Roškovič. Originál sa na pôvodné miesto nevrátil. "Naša viera nespočíva v obraze, ktorý slzil, ale v udalosti, ktorá niečo znamenala pre veriaci ľud," uviedol na margo toho pre TASR miestny duchovný Peter Čintala, ktorý v obci pôsobí už približne desať rokov.

Podľa jeho ďalších slov začali ľudia už po udalosti z roku 1670 pravidelne prichádzať na toto pútnické miesto. Za hlavnú a najväčšiu mariánsku púť označil odpustovú slávnosť v polovici augusta. Viaže sa k Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, ktorej je zasvätený aj chrám. Ako pre TASR uviedla starostka Monika Hudáčková, počas tohto víkendu tu evidujú až 30.000 ľudí. Duchovný spomenul, že sem počas roka prichádza množstvo návštevníkov. "Niektorí sem prídu aj v rámci rekreácie a spoznávajú históriu tohto pútnického miesta," poznamenal s tým, že v mnohých prípadoch sa vracajú.

Vo farnosti, pod ktorú patria aj obce Kusín a Kaluža, pôsobí už druhý exorcista. "Spolu vytvárame priestor pre tých, ktorí hľadajú pomoc v duchovnom živote," uviedol Čintala s tým, že realizujú modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré vyhľadávajú nielen ľudia z okolia, ale aj zo vzdialených oblastí Slovenska. "Od nového roka sme začali s modlitbami k libanonskému svätcovi Charbelovi," doplnil.

Gréckokatolícky chrám v Klokočove z roku 1835 stojí na mieste, kde bola pôvodná drevená cerkev. Tá bola v minulosti podľa duchovného vypálená. V novom chráme sa okrem iného nachádza aj stropná maľba znázorňujúca spomínanú legendu. Po jej bokoch sú zobrazené filiálky farnosti.

Podľa slov starostky sa obec prispôsobila zvýšenému záujmu o náboženský turizmus a pomáha pri technicko-organizačnom zabezpečení akcií. Doplnila, že v tejto súvislosti má samospráva v spolupráci s farským úradom záujem vybudovať pútny dom, aby sa zvýšila kvalita služieb pre návštevníkov.

V obci funguje špeciálna základná a materská škola

V obci Klokočov v Michalovskom okrese funguje už druhý školský rok Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, do ktorej ich chodí momentálne 25, dve tretiny z nich sú deti s Aspergerovým syndrómom. V septembri minulého roka k nej pribudla aj špeciálna materská škola, ktorá vzdeláva nielen deti s autizmom, ale aj tie, ktoré majú akékoľvek poruchy vývinu. V súčasnosti je ich v nej šesť, čo predstavuje naplnenosť jednej skupiny v oboch zariadeniach.

Obe sú celodenné. "Dopoludňajšiu časť tvorí vzdelávanie, popoludní deti navštevujú školské kluby, podporné terapie, krúžky," priblížila pre TASR riaditeľka školy Marianna Maruničová. Školu podľa jej slov otvorili preto, že v regióne takéto zariadenie chýbalo. "Chodia k nám deti z okolia okresov Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina," vymenovala.

Začiatky boli podľa nej ťažké, pri autistoch je náročné zvykať si na nové prostredie. Pôvodne chceli byť v meste, Klokočov si pochvaľuje. "Sme jednak spätí s prírodou, dá sa tu realizovať veľmi veľa aktivít vonku, je tu veľmi dobrá spolupráca s obcou a to prostredie je pre deti upokojujúce," zdôvodnila.

Aj učitelia si podľa nej museli zvykať. "Špeciálny pedagóg a asistent si musel nájsť prístup ku každému jednému osobitne a hlavne vychytať, ktoré dieťa na čo reaguje," uviedla riaditeľka. Odborný prístup je u žiakov podľa nej vidieť. "Veľa s nimi chodíme mimo školy, pretože u nich je veľmi dôležité, aby sa vedeli správať v prirodzenom prostredí – vo vlaku, v autobuse, na pošte, v obchode," vysvetlila.

Spolupráca s rodinou je u nich podľa Maruničovej na veľmi dobrej úrovni. "Nedá sa pracovať s autistami, keď nepracujete s celou rodinou. Snažíme sa robiť aktivity aj s rodičmi, aby sme ich učili, ako pracovať aj doma," priblížila.

Pri deťoch s autizmom je, ako uviedla, dôležitá včasná odborná pomoc. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo prišli s myšlienkou založenia materskej školy. "Keďže s nimi pracujeme od troch rokov, prichádzajú do školy viac pripravené," poznamenala.

Na margo rozšírenia kapacity povedala, že je pre nich aktuálna už v septembri. "Momentálne máme do prvého ročníka nahlásených ďalších päť detí, takisto veľký nápor je na škôlku," uviedla s tým, že zatiaľ v nej plánujú otvoriť ešte jednu triedu.

Hneď v blízkosti sa nachádza aj obecná materská škola, ktorú navštevuje 15 detí. Angličtinu ich vyučuje lektorka z Číny. "Chodí k nám aj špeciálna pedagogička a logopedička," uviedla pre TASR riaditeľka škôlky Marianna Babejová s tým, že aj takýmto spôsobom chcú vyjsť v ústrety rodičom. Obec v škôlke zamestnáva štyroch ľudí.

Rozhlasová relácia pre oslávencov sa teší veľkej obľube

Priania, básne, ale aj piesne pre oslávencov znejúce z obecného rozhlasu. Aj toto je súčasťou obce Klokočov v Michalovskom okrese. Reláciu zabezpečuje predsedníčka miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska Ľudmila Karšňáková.

Pre členov ju pripravuje automaticky na každé narodeniny, nejde teda len o jubileá, pre nečlenov na požiadanie. "To sa už tak udomácnilo, že ľudia na ceste, na chodníkoch čakajú, keď zaznie znelka, máme totiž vlastnú a tešia sa z toho. Má to veľký úspech," uviedla Karšňáková pre TASR. Relácia znie z rozhlasu len počas pracovných dní v čase medzi 14.00 a 15.00 h. Táto služba je bezplatná pre každého.

Jednota dôchodcov pôsobí v Klokočove tretí rok, momentálne má 43 členov. Podľa predsedníčky sa jej rady po výročnej členskej schôdzi rozšíria. "Ľudia vidia, hlavne ženy, že robíme veľa aktivít. Zapájame sa tiež do verejnoprospešných prác v obci," uviedla s tým, že táto činnosť ich motivuje k tomu, aby sa k organizácii pridali.

Pripravujú totiž rôzne výstavky výšiviek, veľkonočnú či vianočnú výzdobu, realizujú tiež rôzne výlety do Poľska či Maďarska. V minulom roku napr. organizovali Štefanskú zábavu. Karšňáková uviedla, že dopadla veľmi dobre a v tejto aktivite plánujú pokračovať. Zúčastňujú sa tiež na športových dňoch, na ktorých sa podľa jej ďalších slov Klokočovčania umiestňujú na popredných priečkach. "Máme radosť zo života, hoci sme aj starí, hoci sme na sklonku života," skonštatovala.

Ako pre TASR uviedla starostka Monika Hudáčková, členovia Jednoty pomáhajú obci pri organizačno-technickom zabezpečení každej akcie, ako je napr. penaltový rozstrel, stolnotenisové či šachové turnaje, ale aj medzinárodná súťaž v cezpoľnom behu Klokočovská päťka. "Zapájame ich do života v obci, oni sú radi a my sa tiež tešíme, že sú nám nápomocní," poznamenala.

Výstavbou nájomných bytov chcú do obce prilákať najmä mladé rodiny

Obec Klokočov v Michalovskom okrese má za sebou viacero investičných akcií. Jednou z nich je aj výstavba nájomných bytov. Aj jej ďalšou etapou chcú k brehom Zemplínskej šíravy podľa starostky Moniky Hudáčkovej prilákať najmä mladé začínajúce rodiny.

Prvá etapa súvisí s rekonštrukciou obecnej materskej školy z dôvodu zatekania strechy. Samospráva sa rozhodla, že v rámci nej zrealizuje nadstavbu, v ktorej vzniklo päť nových nájomných bytov. Všetky sú momentálne obsadené. Aktuálna je už aj druhá etapa. "Sú to dva bytové domy po šesť bytov s tým, že tri z nich sú na prízemí a tri na poschodí," vysvetlila starostka pre TASR. Podľa jej ďalších slov sa pre dvojposchodový objekt rozhodli z dôvodu, aby zapadol do panorámy obce.

Spodnú časť spomínanej škôlky opravili nielen zvonku, ale aj zvnútra. "Nakúpilo sa tiež nové vybavenie," poznamenala Hudáčková s tým, že v blízkosti objektu chcú vybudovať viacúčelové športovisko, obnoviť plánujú aj detské ihrisko. "Vo vestibule škôlky vytvoríme vnútornú náhradu športového ihriska v prípade nepriaznivého počasia," doplnila s tým, že materiál naň majú už k dispozícii.

V centre dediny je tiež zrekonštruovaný park, v rámci ktorého sa vytvorila oddychová zóna s lavičkami. Opravu realizovali v troch etapách. "Ľudia ho vyhľadávajú. Chodia sa doň fotiť aj novomanželia," uviedla starostka s tým, že v tunajšom chráme majú veľa cudzích sobášov či krstín.

Rovnako v troch etapách bola obnovená budova v centre obce, ktorú samospráva spolu s priľahlými pozemkami odkúpila od súkromníka. V súčasnosti je z nej polyfunkčný objekt cestovného ruchu Zemplínska šírava. "Je v ňom sústredená celá vybavenosť obce," spomenula Hudáčková s tým, že sa tam okrem iného nachádza predajňa potravín, kaviareň, spoločenská miestnosť pre 150 ľudí i menšia zasadačka s kapacitou 60 miest.

"Približne tri týždne tam funguje aj ambulancia všeobecného lekára, tri dni v týždni. Zabezpečená je aj donáška liekov," priblížila starostka. Vzniknúť by tam mala aj galéria po plánovanom plenéri. Samospráva sa do tejto investičnej akcie rozhodla ísť preto, že staré priestory boli nepostačujúce. "Úrad sa nachádzal v zastavanej časti obce medzi rodinnými domami," vysvetlila s tým, že táto budova je dobre situovaná, s dostatkom parkovacích miest. Rekonštrukcia trvala tri roky.

Obec realizovala viacero ďalších projektov, ako je napr. vybudovanie chodníka pozdĺž cesty II/582, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci i v rekreačnej oblasti Paľkov a Klokočov. "Obec má v pláne ďalej v tom pokračovať, aby celý kataster bol osvetlený z hľadiska bezpečnosti hlavne počas letnej turistickej sezóny," podotkla Hudáčková. V pláne majú okrem iného aj obnovu domu smútku
 
 
 

Vyberte región