PREŠOV: Zápis chrámov do UNESCO je zviditeľnením gréckokatolíkov

11.07.2008 Prešov

Odovzdanie pália a zápis drevených gréckokatolíckych chrámov na území Prešovského a Košického kraja do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je podľa dnešného vyjadrenia prešovského gréckokatolíckeho ...
Pápež Benedikt XVI. udelil 29. júna počas slávnostnej omše vo vatikánskej Bazilike sv. Petra páliá novým arcibiskupom z celého sveta. Boli medzi nimi aj cirkevní predstavitelia zo Slovenska: bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup - metropolita Ján Babjak.
Pálium je pevná látková stuha utkaná z bielej vlny, ktorá sa kladie na plecia a symbolizuje baránka na pleciach dobrého pastiera. Je znakom úradu a duchovnej moci metropolitu a plného spoločenstva s rímskym veľkňazom. Pálium smie na ktoromkoľvek mieste a pri akejkoľvek príležitosti nosiť iba pápež.
Arcibiskupi smú nosiť tento symbol len na území vlastnej jurisdikcie.
Predstavitelia Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu dnes s novinármi hovorili predovšetkým o starostlivosti o kultúrne pamiatky a ďalších úlohách, ktoré pre nich vyplynú zo zápisu troch objektov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
\"Drevené chrámy na území nášho regiónu sú charakteristickým symbolom života veriacich na severovýchodnom Slovensku. Spočiatku boli všetky vystavané z najdostupnejšieho materiálu, ktorý mali obyvatelia týchto chudobných oblastí k dispozícii. Možno práve kvôli chudobným sociálnym pomerom, ktoré nedovoľovali obyvateľom stavať murované chrámy, sa v našom regióne zachovali takéto unikátne cirkevné a kultúrne pamiatky, \" povedal arcibiskup Babjak.
V tejto súvislosti zriadilo prešovské arcibiskupstvo ešte v roku 2003 neziskovú organizáciu Petra, ktorej hlavnou náplňou je starostlivosť o drevené chrámy, ale aj ďalšie kultúrne pamiatky vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi. Petra sa zameriava aj na propagáciu týchto pamiatok, ktorá by mala prispieť k zvýšeniu návštevnosti predmetných kultúrnych pamiatok nielen turistami, ale i veriacimi, pretože takmer vo všetkých chrámoch sa uskutočňujú bohoslužby a cirkevné slávnosti. Za pomoci finančných príspevkov MK SR v rámci programu Obnovme si svoj dom a sponzorských darov vydala Petra n.o. dve viacjazyčné
knižné publikácie o drevených gréckokatolíckych chrámoch na východnom Slovensku v okolí Bardejova a Svidníka. Tretia kniha, ktorá zdokumentuje pamiatky v humenskom regióne, by mala vzniknúť do konca tohto roka. Ďalším projektom Petry je vytvorenie informačného portálu, na ktorom nájdu záujemcovia informácie o histórii a fotodokumentáciu cirkevných kultúrnych pamiatok.
\"Je našou povinnosťou vyvíjať úsilie, aby tieto objekty európskeho a dnes už aj svetového významu boli zachované pre budúce generácie. Budeme sa preto snažiť intenzívne spolupracovať, so štátnymi inštitúciami, obcami, ale aj so susednými krajinami, \" dodáva Babjak.
Na východnom Slovensku spravuje prešovská archieparchia 27 drevených chrámov, dva chrámy sú v správe košickej eparchie a šesť objektov vlastnia múzeá a skanzeny.
 

Vyberte región