Začali sa práce na dostavbe priemyselného parku v Záborskom

19.08.2008 Prešov

Prešov 19. augusta (TASR) – Ministerstvo hospodárstva uvoľnilo financie na dostavbu priemyselného parku v Záborskom pri Prešove.
Po zdĺhavom procese vysporiadavania majetkových práv a odkúpenia akcií a pozemkov pod priemyselným parkom od spoločností CI Regio a IPZ Prešov, ktoré bolo jednou z alternatív na poskytnutie dotácie 228,5 milióna Sk (7,58 milióna eur), začali v týchto dňoch dodávateľské firmy s výstavbou komunikácie v tejto priemyselnej zóne. Spoločnosť CI Regio dostala od mesta Prešov pri podpise zmluvy o prevode pozemkov a akcií 75 miliónov Sk (2,49 milióna eur), ďalších 25 miliónov (829.848 eur) zaplatí mesto po ukončení akcie. Zvyšné prostriedky 57 miliónov Sk (1,89 milióna eur) bude splácať tri roky v podobe troch splátok. Podľa primátora Pavla Hagyariho dôležitou súčasťou zmluvy je aj skutočnosť, že v prípade problémov s európskymi fondmi pôjdu všetky prípadné sankcie na úkor spoločnosti CI Regio.
Celková rozloha priemyselného parku v Záborskom je takmer 32 hektárov. Využiteľnosť plôch, ktoré je možné prenajať budúcim investorom, je približne 22 hektárov.
\"Priemyselný park by mal po dokončení poskytnúť priestor investorom, ktorí by tu mohli zamestnať 1500 až 2000 ľudí. Mesto plánuje tento park dobudovať do konečnej fázy tak, aby bol areál dokončený ako celok. Nechcem byť zlým prorokov, ale v prípade, že by sa nám nepodarilo realizáciu dokončiť z eurofondov, už dnes máme investorov, ktorí by ho vedeli odkúpiť a dobudovať sami. Ide o záujemcov zo sféry logistiky. Je to však len alternatíva. Prešov má záujem predovšetkým o spoločnosti, ktoré sa zaoberajú produkciou s vyššou pridanou hodnotou, \" uviedol dnes primátor Hagyari.
V týchto dňoch sa stretlo vedenie mesta s investorom, ktorý plánuje po dokončení parku vybudovať haly pre strojársku výrobu. Tie by zamestnávali približne 250 pracovníkov z toho 30 % vysokoškolákov a zostatok absolventov stredných škôl. Meno spoločnosti však zatiaľ Hagyari odmietol zverejniť. Už teraz v Prešove registrujú záujemcov z Európy, Ázie a USA o investovanie v priemyselnom parku hlavne v odvetviach strojárstva a automobilového priemyslu, ktorí by vedeli poskytnúť prácu približne 1000 zamestnancom. Ďalšie rokovania sú pripravované na september a október, kedy by sa potenciálni investori chceli presvedčiť o postupe prác na dostavbe areálu. Po dohode so spoločnosťou CI Regio bude jedinú dokončenú halu, ktorá sa nachádza v priemyselnom parku, prevádzkovať práve táto spoločnosť a plánuje v nej umiestniť technológie na strojársku výrobu. Mesto chce v súvislosti s oslovovaním investorov úzko spolupracovať s agentúrou SARIO, ktorá disponuje pomerne rozsiahlou databázou takýchto spoločností.
V prvej etape bolo z eurofondov uvoľnených 20 miliónov Sk (663.878 eur), ktoré mesto použilo na odkúpenie pozemkov pod infraštruktúrou. Ďalšie financie očakáva správcovská spoločnosť IPZ Prešov, ktorá implementuje projekt výstavby priemyselného parku v Záborskom v niekoľkých etapách. Proces uvoľňovania prostriedkov bude prebiehať vždy po dokončení časti prác a kolaudácii, až potom sa budú náklady fakturovať a následne preplácať. Ako dodal Hagyari pre TASR, \"v priemyselnom parku budeme musieť dosiahnuť malý zázrak, aby sa nám podarilo splniť všetky termíny, sme však na to pripravení. Podmienkou toho je, aby správcovská spoločnosť IPZ Prešov, ktorá je mestským podnikom, pracovala s efektivitou súkromnej spoločnosti. Na základe predbežnej dohody s dodávateľmi prác mali byť práce dokončené do 30. novembra tohto roku\".
 

Vyberte región