Na problematiku zavedenia eura vyčlenilo mesto Prešov 1,8 mil. Sk

23.08.2008 Prešov

Prešov 23. augusta (TASR) – V súvislosti so zavedením eura zriadilo mesto Prešov ešte v decembri minulého roka 12-člennú komisiu, ktorej prioritou bolo predovšetkým efektívne reagovať na vzniknuté problémy v tomto procese.
Na riešenie tejto problematiky boli stanovené výdavky 1,785 milióna Sk (59.251 eura) a túto sumu neplánuje radnica do konca roka prekročiť. V rámci konverzie informačných systémov na zobrazovanie cien boli upravené všetky dokumenty týkajúce sa zmluvných vzťahov s dodávateľom softvérov a následná úprava a revízia informačných systémov. Na tieto účely vynaložila prešovská radnica 214.000 Sk (7104 eur), ktoré vyplatí dodávateľovi v troch splátkach.
Zo správy o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) vyplýva, že MsÚ Prešov má na podmienky duálneho zobrazovania cien upravené aj všetky tlačivá, formuláre a ceniny na základe vopred vypracovaného harmonogramu. Kontrola NKÚ tiež konštatovala, že boli dodržané aj termíny prijímania návrhov právnych predpisov, interných nariadení a ďalších právnych aktov v súlade so schváleným harmonogramom a mesto bude schopné realizovať priebežne všetky úlohy v legislatívnej oblasti v rámci prípravy na zavedenie eura v podmienkach radnice ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií.
Podľa hovorcu MsÚ Michala Kaliňáka mesto počas prvého polroka zabezpečilo školenia pre užívateľov informačných systémov a preškolenie personálu, za účelom presnej a zrozumiteľnej komunikácie zo strany úradu a jeho zamestnancov smerom k občanom. Komunikácia so špecifickými skupinami osôb prebieha priamo na úrade pri vybavovaní záležitostí a nepriamo, formou spolupráce s miestnymi združeniami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú najmä dôchodcom, národnostným menšinám, zdravotne postihnutým občanom, prípadne rómskemu etniku.
 

Vyberte región