Predseda PSK poveril výkonom funkcie riaditeľa DJZ Jána Hanza

25.06.2004 Celý región

Pracovníka odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove Jána Hanza poveril 23. júna predseda PSK Peter Chudík výkonom funkcie riadite...
Pracovníka odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove Jána Hanza poveril 23. júna predseda PSK Peter Chudík výkonom funkcie riaditeľa Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Urobil tak potom, čo krajský parlament odvolal na svojom zasadnutí 22. júna s okamžitou platnosťou z tohto postu Pavla Kovaľa. Hanzo dostal poverenie na šesť mesiacov, tak ako to umožňuje zákon.

Chudík oznámil rozhodnutie 23. júna na tlačovej konferencii v Prešove. Konštatoval, že Kovaľ si odvolanie po asi ročnom výkone funkcie sám zavinil tým, ako vystupoval na verejnosti a ako brojil proti zriaďovateľovi DJZ, teda PSK.
Hanzo prichádza predovšetkým stabilizovať pomery v DJZ počas divadelných prázdnin a pripraviť výberové konanie na riaditeľa. Hanzo povedal, že oficiálne sa vyjadrí až po tom, keď sa bližšie oboznámi s pomermi v divadle.
Bezprostrednou príčinou odvolania Kovaľa sú podľa Chudíka aj výsledky kontroly hlavného kontrolóra PSK v DJZ a zvlášť skutočnosť, že zistené nedostatky mal do 20. júna odstrániť. \"Neurobil tak, \" poznamenal Chudík. Kontrolu na základe anonymného listu vykonali 2. júna a zistili porušenia štyroch zákonov. Kovaľ však výsledky kontroly odmietol a proti zápisnici napísal svoje stanovisko, v ktorom žiadal prideliť mu rovnakú váhu ako listu anonymného pisateľa. Sťažnosť obsahovala totiž podľa Kovaľa nepodstatné námietky, ako \"zlá komunikácia vedenia so zamestnancami DJZ\".
Chudík pred novinármi tiež odmietol komentovať informáciu, podľa ktorej odvolanie Kovaľa bolo pripravené a bolo súčasťou správy o vykonanej kontrole. \"Ja som taký návrh nevidel a nedával, o všetkom spontánne rozhodli poslanci, \" bránil sa predseda. Novinári však pri prezentácii túto správu nedostali. Informáciu o tom, že súčasťou správy o výsledku prešetrenia sťažnosti bol aj návrh na odvolanie, potvrdili novinárom viacerí poslanci.

(jj)
 

Vyberte región