Na výstave BARDKONTAKT 2008 prezentuje svoju činnosť 40 firiem

28.08.2008 Bardejov

Bardejov 28. augusta (TASR) – V rámci 37. ročníka tradičného Bardejovského jarmoku dnes v Bardejove otvorili 16.ročník kontraktačno-predajnej výstavy BARDKONTAKT 2008, na ktorej svoje produkty prezentuje 40 firiem z celého Slovenska.
Na ploche 442 metrov štvorcových vystavujú predovšetkým spoločnosti, ktoré podnikajú v stavebnej činnosti, bezpečnostných technológiách, reklamné a vydavateľské firmy, predajcovia automobilov, výrobcovia nábytku a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú záhradnou architektúrou.
\"Toto podujatie jedným zo šiestich kontraktačno-predajných výstav, ktoré spoločnosť SVT Spišská Nová Ves organizuje v rámci celého Slovenska. V tomto prípade je potrebné pripomenúť, že výstava poskytuje aj priestor firmám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o pamiatky. Každoročne podujatiu predchádza odborný seminár venovaný ochrane a zveľaďovaniu pamiatkových centier. V tomto roku sa účastníci seminára okrem prezentácie výskumov venovali predovšetkým osvetleniu architektonických objektov, ktoré zohráva dôležitú úlohu najmä v oblastiach podpory cestovného ruchu a celkovej estetiky mestských centier, \" uviedla dnes pre TASR riaditeľka výstavy Mária Kleinová. O výstavu prejavili záujem spoločnosti zo všetkých krajov Slovenska, napriek tomu však Kleinovú mrzí stále malé zastúpenie samotných bardejovských spoločností, ktoré v dostatočnej miere nevyužívajú možnosť prezentovať svoju produkciu. Podnikatelia nedoceňujú skutočnosť, že v rámci takéhoto podujatia môžu omnoho jednoduchšie a lacnejšie komunikovať s partnermi, získať kontrakty alebo klientov.
Vzhľadom na to, že toto podujatie bolo pri svojom vzniku motivované predovšetkým starostlivosťou o pamiatky, riaditeľka by privítala, ak by sa na ňom vo väčšej miere zúčastňovali inštitúcie a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú reštaurátorstvom alebo architektúrou. Od vzniku výstavy zostalo zvykom, že tieto spoločnosti môžu svoju činnosť v Bardejove prezentovať bez toho, aby platili za prenájom výstavných priestorov. Aj v rámci tohto ročníka majú návštevníci výstavy priamo v priestoroch športovej haly možnosť vidieť expozíciu fotografií činnosti Pamiatkového úradu SR Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči a práce študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave.
V poslednom čase vzniklo na Slovensku viac lokálnych výstav, ktoré poskytujú najmä malým a stredným podnikateľom priestor prezentovať svoju činnosť a porovnať svoju produkciu s konkurenciou. Ich význam zhodnotil poradca úradu Ministerstva hospodárstva Pavol Richtarčík: \"Ministerstvo hospodárstva sa snaží v maximálnej miere podporovať malé a stredné podnikanie a môže nás len tešiť, že takéto podujatia na Slovensku stále pribúdajú. Preklenuli sme sa do obdobia konkurencieschopnosti a v poslednom období zaznamenávame aj výrazný hospodársky rast. Súčasťou toho je, samozrejme. aj prezentácia výsledkov práce a firiem na takýchto fórach. Myslím si, že najmä malí a strední podnikatelia v súčasnosti stále málo využívajú možnosti účasti na takýchto podujatiach. Verím však tomu, že postupom času pochopia, aký význam majú takéto prezentačné podujatia najmä v konkurenčnom boji o zákazníka a bude ich stále viac. \"
Podujatie BARDKONTAKT 2008 každoročne organizuje spoločnosť SVT Spišská Nová Ves v spolupráci s mestom Bardejov, Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Združením historických miest a obcí SR pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V doterajšej histórii sa na ňom prezentovalo takmer 700 firiem zo Slovenska a zahraničia. Výstavu si podľa Márie Kleinovej každoročne prezrie približne 8000 návštevníkov.
 

Vyberte región